Aug 282010
 
Vervolg op kettingbrief tegen Wilders

Frank Hemmes stelt dat het ondertekenen van initiatieven tegen regeringsdeelname van de PVV mosterd na de maaltijd is. Stemmen op de juiste partij blijft vooralsnog de enige legitieme manier om invloed uit te oefenen op de formatie. Dat neemt niet weg dat Wilders zondigt tegen de democratische rechtstaat, hetgeen hem gevaarlijker maakt dan enige andere politieke partij.

Mei 252010
 
Links, waar blijf je nou?

Mensen hebben de neiging dat te zien wat ze graag willen zien, daarbij gedreven door sterke emoties als angst en verlangen. De rechtse politieke partijen maken bij de huidige verkiezingen gretig gebruik van dit mechanisme, door de overheidstekorten tot de grootste bedreiging van onze toekomst te verheffen en niet het systeem dat verantwoordelijk is voor de huidige crisis, het neoliberalisme en zijn onbeteugelde vrije markt. De linkse partijen laten zich te veel verleiden om ook over het terugdringen van de tekorten te praten en niet over de vraag wat te doen om greep te krijgen op de markt en herhaling te voorkomen. Hoogste tijd om daar verandering in aan te brengen!

Mrt 112010
 
Meer luxe of betere zorg? Aan ons op 9 juni de keus!

Nu het vierde kabinet Balkenende is gevallen staan ons op 9 juni landelijke verkiezingen te wachten, met als inzet – daar is vriend en vijand het over eens – de wijze waarop we het door de grijpgrage bankiers veroorzaakte begrotingstekort van 35 miljard moeten aanpakken. Gaan we snijden in de uitgaven door te bezuinigen, gaan we de belastinginkomsten verhogen of doen we beiden? Het verhogen van de belastingen heeft voor velen een negatieve betekenis; men lees meer…