Sep 142012
 
De Rottenberg-variant

De VVD viert feest: de partij  heeft met 41 zetels een prachtige overwinning behaald en zij is voor de tweede keer de grootste in het land geworden. Als de alcohol uit de lijven is verdwenen en de hossende krijtstrepen weer zijn geland, zal men geleidelijk aan tot de ontdekking komen, dat er ook een Pyrrhus-randje aan de overwinning zit. Was het in 2010 nog mogelijk om achter de rug van de PvdA, D66 en GroenLinks lees meer…

Jun 162012
 
VVD misbruikt allerarmsten in strijd met PVV

De VVD wil 3 miljard ontwikkelingshulp bezuinigen op een totaal budget van 4,4 miljard. Dat  betekent in feite het einde van ontwikkelingshulp, aldus staatssecretaris Ben Knapen. Hier toont de hebzucht van de westerse wereld zich in al zijn schaamteloosheid: De groei van onze luxe stokt, dus de hele neoliberale politiek in paniek. Het kan immers niet zo zijn, dat we wellicht die tweede auto de deur uit moeten doen, of die tweede (vlieg)vakantie aan ons lees meer…

Apr 282012
 
"We wilden de PvdA er wel bijhebben." Jaja!

Hij reageerde niet op het herhaalde verwijt van Jolande Sap dat hij de uitnodiging om aan te schuiven bij het overleg over de begroting van 2013 tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie had afgeslagen. Dat was een verstandig zwijgen van Diederik Samsom, anders was het debat over de begroting uitgelopen op een ordinaire ruzie over de vraag wie nu wie had buitengesloten. Vandaag tijdens de PvdA-ledenraad lichtte Samson toe dat hij inderdaad was lees meer…

Apr 252012
 
Rutte moet weg, per onmiddellijk

Met de naderende verkiezingen in het vooruitzicht zal het de politici uit de Tweede kamer niet lukken om tegelijkertijd ook het landsbelang in het oog te houden. Het huidige kabinet onder leiding van Mark Rutte heeft de afgelopen periode voldoende aangetoond hiertoe evenmin in staat te zijn. De koningin doet er dan ook goed aan een informateur te benoemen, die op korte termijn een nationaal kabinet samen moet stellen. Dit breed gedragen kabinet krijgt de opdracht om in afwachting van de nieuwe verkiezingen een gedegen begroting op te stellen; een begroting die de dagelijks oplopende staatsschuld afremt en die op instemming van Brussel kan rekenen.

Feb 112012
 

De chaos op het spoor van afgelopen winter lag aan de slechte organisatie binnen NS en ProRail, zegt een uitgelekte winteranalyse van beide bedrijven. Slechte communicatie, besluiteloosheid en verkeerde beslissingen, aldus het rapport. Daar had ZinenRede geen duur rapport voor nodig, zo blijkt uit de bijdrage van 11 februari 2012…..

Feb 092012
 

Het kinderpardon dat minderjarige asielzoekers een permanente verblijfsvergunning wil geven, is hartverwarmend. Hopelijk steunen de coalitiepartijen VVD en CDA dit burgerinitiatief (www.kinderpardon.nu) en voorkomt dit in de toekomst schrijnende taferelen zoals het uitzetten van Mauro. Kinderen die helemaal verkaasd zijn terugsturen naar het land van herkomst, waarvan ze de taal en gewoontes nauwelijks kennen, is inhumaan. Zo vergooi je de kans op een succesvolle toekomst.

Nieuwsuur zond afgelopen zaterdag een even vertederende als aangrijpende bijdrage uit over vier teruggestuurde Angolese jongeren, die hun jeugd grotendeels in Nederland hebben doorgebracht. De vooruitzichten van deze pechvogels zijn schrijnend. Drie van hen studeren niet en zijn werkloos. Een vervolgstudie zit er niet in, omdat die te duur is. De vierde heeft meer geluk. Hij heeft zijn deelcertificaten boekhouden hier gehaald en is opgeklommen binnen het bedrijf waar hij werkt.

Bij wijze van ontwikkelingshulp moet Den Haag alle kinderen die hier hun asielprocedure doorlopen -uitgeprocedeerd of niet- hier laten studeren. Als ze dan toch weg moeten, omdat het kabinet en de meerderheid in de Tweede Kamer dat willen, hebben ze in ieder geval de diploma’s en intellectuele bagage om in het vreemde land van hun ouders te slagen.

Jan 112012
 

PvdA-leider Job Cohen bouwt een brug tussen hoog- en laagopgeleiden. De PvdA wil zowel de academica als de vrachtwagenchauffeur aan zich binden.

Cohens roep om solidariteit lijkt uit de tijd. Het primaat ligt bij het individu. We hebben weliswaar intensief contact met familie en vrienden: de eigen kring. Maar zij die daar niet bij horen vallen af. De maatschappij wordt harder.

Vreemd genoeg heeft de PvdA hier zelf aan bijgedragen. In de jaren negentig regeerden de sociaal democraten, met PvdA premier Wim Kok, samen met de VVD en D66. Het beleid van deze paarse kabinetten (1994-2002) draaide om werk, privatisering en economische groei. De menselijke maat verdween sluipenderwijs.

Cohen probeert het tij te keren. Dat is prima, want de politiek moet voor samenhang zorgen. Maar mensen lijken het delen met anderen buiten de eigen kring te hebben verleerd.

Stemmentrekkers Emile Roemer (SP) en Geert Wilders (PVV) hebben dat beter door: zij mobiliseren de ‘eigen groep’. Dit voedt de gevaarlijke polarisatie tussen burgers.

Hopelijk beseft iedereen dat wij samen moeten leven. Zij die anderen de rug toekeren, creëren hun eigen tegenstanders. In zo’n samenleving wil ik niet wonen. Cohen begrijpt dat. Hij bouwt de brug die ik over wil.

Dec 172011
 

Nederland zit in een recessie. De werkloosheid schiet los. Op dit moment zitten 455.000 mensen zonder baan. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. En wat zegt de minister van sociale zaken, Henk Kamp (VVD): Een baan zoeken? Doe het lekker zelf!

Steeds meer mensen voelen de gevolgen van de kredietcrisis in de portemonnee. Het werkloosheidcijfer loopt nog verder op. Het aantal mensen in de bijstand neemt aanzienlijk toe. Volgens het CBS krijgen werkloze huizenbezitters het steeds lastiger, omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en hun huis niet kunnen verkopen.

En de regering hoopt dat de werkgelegenheid vanzelf aantrekt. Kamp roept werklozen op te verhuizen voor een baan, zich om te scholen naar de zorgsector. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid helemaal bij de burger. Het lijkt een klassieke reactie van een VVD-CDA kabinet. Tijdens de eerste twee kabinetten Lubbers van CDA-VVD, tussen 1982-1989, liep het werkloosheidcijfer op tot 800.000. Het financieringstekort werd flink teruggebracht, maar wel over de rug van de werklozen. De werkloosheid moest ook toen vanzelf oplossen. De werkgelegenheid trok pas in de jaren negentig weer aan.

Van een kabinet verwacht ik meer visie. Het bewaken van de schatkist is een middel en geen doel. Het moet de samenleving leefbaar houden door het verschil tussen arm en rijk te dempen. Bedenk een andere manier om geld te besparen. En maak een banenplan, zodat mensen hun levensstandaard behouden. Het gebrek aan inventiviteit in Den Haag wordt pijnlijk duidelijk. Dit verdient dit mooie land niet. Het incapabele kabinet moet aftreden en het Binnenhof via de achterdeur verlaten.

Mrt 102011
 
Hoe diep kan een democratie zinken

Gisteren debatteerde de Tweede kamer met minister Hillen over criminele toestanden bij defensie, waar personeel misbruik maakt van dienstauto’s en telefoons, waar spullen worden gestolen en waar leidinggevenden zichzelf verrijken met onterechte bonussen en premies.De mensen die dit onrecht aankaarten, worden door diezelfde leidinggevenden geïntimideerd en ‘wegbezuinigd’. Minister Hillen wist van niets, omdat hij niet was ingelicht door zijn secretaris-generaal. En bij deze laatste was de informatie over de wantoestanden ‘weggezakt’. Omdat er geen sprake lees meer…

Jan 242011
 
Lang studeren hoort erbij. Zijlstra moet studenten niet op kosten jagen

De plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra jagen studenten op kosten. Zij die hun diploma niet in zes jaar halen moeten 3000 euro per collegejaar extra betalen. Ze bouwen een hoge studieschuld op, die ze jaren kost om af te lossen. De geschiedenis bewijst dat studenten lang studeren. Dit is moeilijk op te lossen. Zijlstra moet dat accepteren en studenten zeker niet op kosten jagen met allerlei akelige boetes.