Jan 102012
 

Afshin, je bijdrage in de Elsevier over koningin Beatrix slaat de plank mis. Begrijp me goed, ik ben geen Oranjefan, maar om Beatrix te reduceren tot paspop die de bevelen van haar hofhouding klakkeloos uitvoert gaat te ver. Iemand met haar statuur drukt een belangrijk stempel op de invulling van een staatsbezoek en op de kleding die ze daarbij draagt.

Je hebt gelijk, Bea is hét symbool van verdraagzaamheid. Dat uit ze in Nederland door ons op subtiele wijze te attenderen op het onverdraagzame van de man met peroxide als hoofdbedekking. Dat uit ze in staatsbezoeken door zich op even subtiele wijze aan te passen aan de gewoontes van het land dat ze bezoekt.

Voor zover Bea met haar kleding tijdens het moskeebezoek een boodschap heeft uitgedragen, is dat naar de Verenigde Arabische Emeritaten de boodschap van verdraagzaamheid geweest. En naar Nederland een boodschap voor de onverdraagzamen onder ons.

En ja, kleding kan een symbool zijn van dwang en knechting. Wijlen prins Claus heeft in zijn beroemde Declaration of the Tie ooit nog op deze betekenis van kleding in onze westerse cultuur gewezen. Maar kleding is vooral het symbool van bescherming, status, verhulling en schoonheid.

Het gaf haar status en schoonheid, de lange zwarte jurk en de helblauwe hoofddoek.