Mrt 092012
 

De overheid geeft in 2012 een kleine 4 miljard euro uit aan wetenschappelijk onderwijs. Dat is exclusief het nagenoeg net zo hoge bedrag voor studiefinanciering. Daar mag een prestatie tegenover staan.

Een collega, hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen klaagt over de onbeleefdheid van bepaalde studenten tijdens het onderwijs. Ze gaan op de achterste rijen van de collegezaal zitten om gezellig met elkaar te kletsen in plaats van naar het verhaal van de docent te luisteren. Ze maken het daarmee de docent en de welwillende studenten moeilijk om het onderwijs goed te laten verlopen. Dit gedrag op de Nederlandse universiteiten schijnt in toenemende mate voor te komen.

Wat bezielt deze studenten? Ze hebben vrijwillig voor hun studie gekozen. Wanneer ze een bepaald college niet interessant vinden kunnen ze wegblijven. Wanneer ze de kwaliteit van de docent onder de maat vinden (hetgeen bij de collega overigens niet aan de orde is), kunnen ze een klacht bij het onderwijsmanagement indienen. Wel vrijwillig naar het college gaan om het onderwijs vervolgens te dwarsbomen staat haaks op de rationele houding die van een universitaire student gevraagd wordt.

Blijkbaar ogen sommige studenten volwassen, maar zijn het in wezen overjarige pubers, die de verantwoordelijkheid van volwassen gedrag nog niet kunnen dragen.

Jan 242011
 
Lang studeren hoort erbij. Zijlstra moet studenten niet op kosten jagen

De plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra jagen studenten op kosten. Zij die hun diploma niet in zes jaar halen moeten 3000 euro per collegejaar extra betalen. Ze bouwen een hoge studieschuld op, die ze jaren kost om af te lossen. De geschiedenis bewijst dat studenten lang studeren. Dit is moeilijk op te lossen. Zijlstra moet dat accepteren en studenten zeker niet op kosten jagen met allerlei akelige boetes.