Jul 172012
 
Stop de economische groei

Niet de banken, niet de euro, maar onze fixatie op economische groei ligt ten grondslag aan de huidige crisis. Ieder nuchter denkend mens weet dat dit ooit fout moet lopen, om de doodeenvoudige reden dat de grondstoffen op aarde eindig zijn. Willen we de huidige crisis overwinnen, dan dienen we ons met zijn allen af te vragen welke innovaties echt bijdragen aan ons bruto nationaal geluk.