Dec 202011
 

Ruud Egging is als kind misbruikt door een kapelaan. Hij vind de reactie van de bisschoppen op het misbruik bij de beesten af. Kardinaal Simonis verdedigt zijn “wir haben es nicht gewusst” met de toevoeging dat dit geldt voor zijn generatie bisschoppen. Dus ook voor tijdgenoot bisschop Bär, die wel “wist”?

Uit de mond van aartsbisschop Eijk rolt het volgende commentaar: “We zijn het proces ingegaan met een aantal bestuurlijke maatregelen, waar ik echt achter sta. Maar het gevoelsaspect heeft misschien, zeker naar buiten toe, ontbroken.” Het proces? We hebben het over collega’s van Eijk en Simonis, die zich door kleine jongetjes lieten afzuigen of erger en voor deze daden gedekt werden door de kerkleiding. Als er ergens een gevoelsaspect naar buiten toe ontbreekt, dan is het wel in deze reactie van Eijk.

Aftreden zullen ze zeker niet, deze dienaren van God. Ik zie beide heren ’s avonds met hun weke gezicht tijdens een overdadige maaltijd nagenieten van hun optreden in de media. Met de ene hand brengen ze het glas rode wijn naar de mond, met de andere hand wrijven ze voldaan over een te dikke buik onder de tafel. Is het trouwens wel hun buik waarover ze wrijven?