Jan 112012
 

PvdA-leider Job Cohen bouwt een brug tussen hoog- en laagopgeleiden. De PvdA wil zowel de academica als de vrachtwagenchauffeur aan zich binden.

Cohens roep om solidariteit lijkt uit de tijd. Het primaat ligt bij het individu. We hebben weliswaar intensief contact met familie en vrienden: de eigen kring. Maar zij die daar niet bij horen vallen af. De maatschappij wordt harder.

Vreemd genoeg heeft de PvdA hier zelf aan bijgedragen. In de jaren negentig regeerden de sociaal democraten, met PvdA premier Wim Kok, samen met de VVD en D66. Het beleid van deze paarse kabinetten (1994-2002) draaide om werk, privatisering en economische groei. De menselijke maat verdween sluipenderwijs.

Cohen probeert het tij te keren. Dat is prima, want de politiek moet voor samenhang zorgen. Maar mensen lijken het delen met anderen buiten de eigen kring te hebben verleerd.

Stemmentrekkers Emile Roemer (SP) en Geert Wilders (PVV) hebben dat beter door: zij mobiliseren de ‘eigen groep’. Dit voedt de gevaarlijke polarisatie tussen burgers.

Hopelijk beseft iedereen dat wij samen moeten leven. Zij die anderen de rug toekeren, creëren hun eigen tegenstanders. In zo’n samenleving wil ik niet wonen. Cohen begrijpt dat. Hij bouwt de brug die ik over wil.

Dec 302011
 

Nederlanders somberen en kankeren. Het zit economisch tegen. De werkloosheid loopt op. Pensioenen en huizenprijzen dalen. De welvaart neemt af. Consumenten houden de hand op de knip. Ze potten geld op, als appeltje voor de dorst.

Maar er is ook dat zorgeloze Nederland. Het mooie televisieprogramma Nederland van boven (vpro, dinsdagavond), toont ons land vanuit de lucht. Iedere aflevering heeft een ander thema. Het reilen en zeilen van de Rotterdamse haven komt onder andere in beeld. Je ziet hoe schepen continu goederen over de rivieren aan- en doorvoeren naar het Europese achterland. Een andere aflevering schetst hoe wij in onze vrije tijd massaal Koninginnedag in Amsterdam vieren.

Opvallend is het optimistische karakter van de serie. Ze zoomt van boven letterlijk in op zaken die goed gaan. Vanuit de lucht zie je treinen en auto’s doorrijden. De in beeld gebrachte files en stremmingen op het spoor lossen verbazingwekkend snel op. Mensen krioelen door elkaar en zijn verdraagzaam. Er zijn geen ruzies. Criminaliteit ontbreekt. Evenals armoede. Mensen hebben volop werk. Mobiele telefoons hebben altijd bereik. Niemand slikt antidepressiva. Iedereen lijkt tevreden.

Vanuit de lucht gezien, zou je er dolgraag willen wonen.

Dec 172011
 

Nederland zit in een recessie. De werkloosheid schiet los. Op dit moment zitten 455.000 mensen zonder baan. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. En wat zegt de minister van sociale zaken, Henk Kamp (VVD): Een baan zoeken? Doe het lekker zelf!

Steeds meer mensen voelen de gevolgen van de kredietcrisis in de portemonnee. Het werkloosheidcijfer loopt nog verder op. Het aantal mensen in de bijstand neemt aanzienlijk toe. Volgens het CBS krijgen werkloze huizenbezitters het steeds lastiger, omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en hun huis niet kunnen verkopen.

En de regering hoopt dat de werkgelegenheid vanzelf aantrekt. Kamp roept werklozen op te verhuizen voor een baan, zich om te scholen naar de zorgsector. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid helemaal bij de burger. Het lijkt een klassieke reactie van een VVD-CDA kabinet. Tijdens de eerste twee kabinetten Lubbers van CDA-VVD, tussen 1982-1989, liep het werkloosheidcijfer op tot 800.000. Het financieringstekort werd flink teruggebracht, maar wel over de rug van de werklozen. De werkloosheid moest ook toen vanzelf oplossen. De werkgelegenheid trok pas in de jaren negentig weer aan.

Van een kabinet verwacht ik meer visie. Het bewaken van de schatkist is een middel en geen doel. Het moet de samenleving leefbaar houden door het verschil tussen arm en rijk te dempen. Bedenk een andere manier om geld te besparen. En maak een banenplan, zodat mensen hun levensstandaard behouden. Het gebrek aan inventiviteit in Den Haag wordt pijnlijk duidelijk. Dit verdient dit mooie land niet. Het incapabele kabinet moet aftreden en het Binnenhof via de achterdeur verlaten.

Jan 302011
 
Egypte

Negentien jaar geleden verbleef ik zeven maanden in de Egyptische hoofdstad Caïro, een krioelende miljoenenstad. Ik woonde er onder andere vlakbij het Tahrirplein. Het was een verwarrende, leerzame tijd. Al die zeven maanden lang bleef ik observator en lukte het mij niet in deze samenleving ook maar een ogenblik lang te participeren. De huidige volksopstand heeft mij weer alert gemaakt. Hoezo is de Egyptenaar amechtig en lethargisch? Hoezo goeiig en ongevaarlijk? De geest is uit de fles.

Dec 172010
 
Nederland en antisemitisme: simpel

De discussie over het opkomend antisemitisme in Nederland, losgebarsten door uitspraken van Bolkestein, Cohen en van der Laan – de laatste tijdens de viering van het Chanoekafeest op de Dam, waar hij de joodse feestvierders oproept waakzaam te zijn jegens de angst in zichzelf – vindt zijn meest heldere stellingname in het volgende citaat van Nausicaa Marbe

Mei 062010
 
Verwarde man in een verwarde samenleving

Ieder jaar op 4 mei vertoont de Dam om 20.00 uur een indrukwekkend schouwspel: een grote mensenmenigte, die in volstrekte stilte haar doden herdenkt, twee minuten lang. Ook dit jaar, tot aan de schreeuw op het eind van de twee minuten, gevolgd door een klap en in paniek wegrennende mensen die andere mensen onder de voet lopen, waaronder kinderen. Het koninklijk gezelschap wordt snel afgevoerd. Uit een ooggetuigenverslag wordt duidelijk dat de schreeuw veroorzaakt wordt door lees meer…

Mrt 292010
 
Cohen neemt stelling tegen de neoliberale hebzucht

Het gaat niet goed met de PvdA. Onlangs pleitte de Volkskrant ervoor dat Job Cohen een visie moet opstellen waarin de PvdA haar richting zoekt in het opvangen van de globalisering van de economie. Die visie heeft Job Cohen anderhalf jaar geleden al duidelijk uitgesproken. Dus wordt het tijd dat de PvdA deze visie gaat uitvoeren.