Mrt 092012
 

De overheid geeft in 2012 een kleine 4 miljard euro uit aan wetenschappelijk onderwijs. Dat is exclusief het nagenoeg net zo hoge bedrag voor studiefinanciering. Daar mag een prestatie tegenover staan.

Een collega, hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen klaagt over de onbeleefdheid van bepaalde studenten tijdens het onderwijs. Ze gaan op de achterste rijen van de collegezaal zitten om gezellig met elkaar te kletsen in plaats van naar het verhaal van de docent te luisteren. Ze maken het daarmee de docent en de welwillende studenten moeilijk om het onderwijs goed te laten verlopen. Dit gedrag op de Nederlandse universiteiten schijnt in toenemende mate voor te komen.

Wat bezielt deze studenten? Ze hebben vrijwillig voor hun studie gekozen. Wanneer ze een bepaald college niet interessant vinden kunnen ze wegblijven. Wanneer ze de kwaliteit van de docent onder de maat vinden (hetgeen bij de collega overigens niet aan de orde is), kunnen ze een klacht bij het onderwijsmanagement indienen. Wel vrijwillig naar het college gaan om het onderwijs vervolgens te dwarsbomen staat haaks op de rationele houding die van een universitaire student gevraagd wordt.

Blijkbaar ogen sommige studenten volwassen, maar zijn het in wezen overjarige pubers, die de verantwoordelijkheid van volwassen gedrag nog niet kunnen dragen.

Mei 022011
 
Verantwoordelijk management Inholland vervolgen

Jonge mensen die vier jaar van hun leven en veel geld geïnvesteerd hebben om met een hbo-diploma beter uitgerust de arbeidsmarkt te betreden zijn daarin misleid door onderwijsinstellingen die het binnenhalen van zo veel mogelijk subsidie belangrijker vonden dan de kwaliteit van het opleiden. Dit is een criminele daad, waarvoor de verantwoordelijken vervolgd en de gedupeerden gecompenseerd dienen te worden.