Feb 082014
 
Mijn broek zakt af

Op de opiniepagina’s van de Volkskrant woedt een heftige feminismediscussie. Het standpunt dat sommige vrouwen daarbij innemen irriteert me mateloos. De kroon spant wel Eva Jacobs, die tekeer gaat tegen wat zij ‘deeltijdfeminisme’ noemt. Haar uitgangspunt voor vrouwenemancipatie is de economische zelfstandigheid van de vrouw. En aangezien we dat punt nog niet gerealiseerd hebben, is de emancipatie van de vrouw nog niet klaar. Hoe wil zij deze economische zelfstandigheid realiseren? Op de eerste plaats moeten lees meer…

Mei 132013
 

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft haar Emancipatienota gepresenteerd. Ze is van mening dat vrouwen zich te vaak achter het ‘eeuwige schuldgevoel’ over de zorg van hun gezin verschuilen en vindt dat zij zich eerder schuldig moeten voelen ten opzichte van de overheid, die veel in hun opleiding heeft geïnvesteerd. Ga naar huis Jet, en schaam je diep! Inwerken op het schuldgevoel van moeders en op die manier het emancipatiestreven misbruiken om lees meer…