Sep 102012
 
Het geloof van Job en de moderne mens

Religie bewaart ontzag voor de ondoorgrondelijke wereld en het onverklaarbare. Zij bewaart het geheim van de wereld, waarvan de mens zich als onderdeel ziet. Religie vertrouwt de last van het bestaan toe aan God. Hij draagt de last in plaats van de mens. De veilige thuishaven van de moderne mens ligt niet meer bij God. Hij heeft Hem ingeruild voor de rede, die haar heil heeft gezocht bij wetenschap en techniek. De mens moet zelf iets van zijn leven zien te maken. Het is echter de vraag of de moderne mens in het technisch-wetenschappelijke wereldbeeld daar nog wel de kans voor krijgt.