Sep 272012
 
Leedroof

Een dagbladcolumnist die in zijn artikel precies dat doet, wat hij met zijn schrijven aan de schandpaal wil nagelen, dient vooraf beter in de spiegel te kijken en in ieder geval de loop van de geschiedenis juist weer te geven. Anton van Hooff zegt in de Gelderlander last te hebben van leedroof, omdat zijn eigen ‘klassieke’ woord holokaustos door de Joden wordt misbruikt om onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël af te dwingen. Een staat lees meer…

Jan 202012
 

Vandaag 70 jaar geleden verzamelde ss-obergruppenführer Heydrich een aantal technokraten in villa Marlier te Wannsee om de ‘Endlösung der Judenfrage’ te beramen. Hoewel de Joden in Europa ook vóór 20 januari 1942 veelvuldig werden vermoord, resulteerde de Wannseekonferentie in een systematische deportatie van Joden in veewagons dwars door Europa. En de oprichting van kampen en gaskamers om ze te vernietigen.

De holocaust. Geen primitief volk, gedreven door de waanzin van een of andere godsdienst. De Wannseekonferentie vond plaats in een Berlijnse villa, hemelsbreed zo’n 500 meter verwijderd van het huis waar de oma van mijn dochter toen woonde. De deportatie en vernietiging van 6 miljoen Joden werd uitgevoerd door onze Duitse buren, veelvuldig geholpen door collaborateurs in de bezette landen, waaronder Nederland.

De daders zijn op een enkeling na dood. De huidige generatie is niet verantwoordelijk voor de daden van haar (voor)ouders. Is het ultieme kwaad daarmee ook verdwenen? Wanneer men door het parkje rondom de villa Marlier loopt en op een bank uitkijkt over de Wannsee, is het nagenoeg onvoorstelbaar dat zulk kwaad op deze vreedzame plek is bedacht.

Daarom mogen we de holocaust nooit vergeten. Om ons te beschermen tegen het kwaad in ons. Het kwaad in ons dat anderen tot ‘Untermensch’ maken wil.

Jan 072012
 

De paus heeft aartsbisschop Eijk van Utrecht tot kardinaal benoemd, na paus de hoogste functie in de katholieke kerk. Enkele feiten op een rij:

Meneer Eijk is zijn carrière begonnen als geneeskundige en pas op 32-jarige leeftijd tot priester gewijd, na een opleiding aan het conservatieve grootseminarie van Rolduc. Hij zag homoseksualiteit als een neurose, vond de doodstraf aanvaardbaar en achtte wat de katholieke kerk volgens de geschiedenisboeken in de middeleeuwen de joden heeft aangedaan schromelijk overdreven.

Vraag voor de ethicus: maakt het voor de geloofwaardigheid van de kerk verschil of er in haar naam een enkele, tientallen of duizenden Joden op gruwelijke wijze zijn terechtgesteld vanwege hun geloof?

Onlangs presteerde hij het om het rapport Deetman over het seksueel misbruik door de kerk te becommentariëren met “we zijn het proces ingegaan met een aantal bestuurlijke maatregelen, waar ik echt achter sta”. Een van de slachtoffers kwalificeerde dit commentaar als “bij de beesten af”.

De roep om aftreden wegens het toedekken van het seksueel misbruik door de kerk klinkt luid. De paus denkt daar anders over. Als gelovige zou je bijna gaan vrezen dat de paus door de duivel moet zijn bezeten, toen hij deze controversiële figuur tot kardinaal benoemde.

Jan 022012
 

Altijd weer lastig, om me op 2 januari los te rukken uit de sfeer van de kerstweek. Een week vol saamhorigheid, verstilling, herinnering en weemoed, versterkt door de liedjes uit de dag en nacht doorgaande top 2000.
Maar dan, het schokkende ontwaken, op pagina 3 van de Volkskrant. Een foto van goed doorvoede ultraorthodoxe Joden met gele Davidster. Prominent in beeld een klein jongetje dat beide handen omhoogheft. Het schijnt om een demonstratie van ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem te gaan, die met Davidster en kampkleding protesteren tegen hun achterstelling in Israel.
Daaronder een foto van een mager klein jongetje uit het getto van Warschau, dat eveneens zijn beide handen omhoogheft, ten teken van angstige overgave aan de nazi-soldaten en niet wetend welk gruwelijk lot hij tegemoet gaat.
Dat weet de Israëlische minister Yossi Peled als overlevende van de holocaust wel en hij reageert geschokt op de beelden met de mededeling dat zijn bloed bevriest in zijn aderen. Dit moet een vreselijke foto zijn voor al degenen die de horror van de holocaust hebben meegemaakt.
Hoe extremer men zijn geloof belijdt, hoe meer men de eigen principes van naastenliefde, empathie en mededogen met de medemens verloochent.

Okt 042011
 
Het Midden-Oosten conflict mist een volwassen insteek

Het Midden-Oosten conflict overstijgt het kinderlijke niveau van ruziemaken niet en mist de inbreng van de volwassene met het inzicht van ‘waar twee vechten hebben twee schuld’. Een handreiking is noodzakelijk om tot een werkelijke vrede te komen, waarin de idealen van beide kampen gerealiseerd kunnen worden. Het artikel is een open brief aan Anja Meulenbelt, met de uitnodiging om alvast in Nederland met deze handreiking te beginnen.

Apr 212011
 
Pamperen op grote schaal

Tijdens en na de eerste Arabisch-Israelische oorlog werden zo’n 700.000 Arabieren uit de jonge staat Israel verdreven of sloegen op de vlucht. Hetzelfde gebeurde met een ongeveer even grote groep Joden in de Arabische landen. De Arabieren die zich later Palestijnen gingen noemen vluchtten naar omringende Arabische landen, de Joden vluchtten naar Israel. In Israel hebben de verdreven Joden een nieuw leven opgebouwd. Het resultaat daarvan is zichtbaar. Ze zijn er in geslaagd om een lees meer…

Dec 172010
 
Nederland en antisemitisme: simpel

De discussie over het opkomend antisemitisme in Nederland, losgebarsten door uitspraken van Bolkestein, Cohen en van der Laan – de laatste tijdens de viering van het Chanoekafeest op de Dam, waar hij de joodse feestvierders oproept waakzaam te zijn jegens de angst in zichzelf – vindt zijn meest heldere stellingname in het volgende citaat van Nausicaa Marbe