Jan 122012
 

Het strategisch beraad van het CDA – in paniek door de vrije val van de partij onder leiding van Maxime Verhagen – is aan het herbronnen geslagen en komt tot de conclusie dat de huidige hypotheekrenteaftrek pervers is, dat er te veel nadruk ligt op de verschillen tussen allochtoon en autochtoon en dat er meer aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Ineens staat de partij weer ergens en wel ‘radicaal in het midden’.

Velen zien in het omarmen van deze inzichten een spoedig einde van het huidige kabinet, dat de hypotheekrenteaftrek tot zijn heiligenhuisje heeft verheven. Maar dan kent men het CDA niet; een ware meester in het verleiden van kiezers met uiterst humane gedachten, om vervolgens het tegenovergestelde ten uitvoer te brengen. De partij vertegenwoordigt immers een eeuwenlange traditie van schijnheiligheid.

Het is in wezen simpel: een partij die het gedachtengoed van Jezus Christus serieus neemt, kan niet anders dan een socialistische partij zijn. Het christelijke kernbegrip van naastenliefde verhoudt zich nu eenmaal slecht tot het rauwe kapitalisme van deze tijd. De enige keer dat Jezus zichzelf vergat, was toen hij in toorn ontstoken al die CDA-mensen van zijn tijd met hun zilverlingen uit de tempel joeg. Dezelfde mensen die hem vervolgens gekruisigd hebben.