Jan 022012
 

Altijd weer lastig, om me op 2 januari los te rukken uit de sfeer van de kerstweek. Een week vol saamhorigheid, verstilling, herinnering en weemoed, versterkt door de liedjes uit de dag en nacht doorgaande top 2000.
Maar dan, het schokkende ontwaken, op pagina 3 van de Volkskrant. Een foto van goed doorvoede ultraorthodoxe Joden met gele Davidster. Prominent in beeld een klein jongetje dat beide handen omhoogheft. Het schijnt om een demonstratie van ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem te gaan, die met Davidster en kampkleding protesteren tegen hun achterstelling in Israel.
Daaronder een foto van een mager klein jongetje uit het getto van Warschau, dat eveneens zijn beide handen omhoogheft, ten teken van angstige overgave aan de nazi-soldaten en niet wetend welk gruwelijk lot hij tegemoet gaat.
Dat weet de Israëlische minister Yossi Peled als overlevende van de holocaust wel en hij reageert geschokt op de beelden met de mededeling dat zijn bloed bevriest in zijn aderen. Dit moet een vreselijke foto zijn voor al degenen die de horror van de holocaust hebben meegemaakt.
Hoe extremer men zijn geloof belijdt, hoe meer men de eigen principes van naastenliefde, empathie en mededogen met de medemens verloochent.