Dec 162011
 

Vandaag presenteert de commissie-Deetman haar eindrapport over het onderzoek naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De commissie heeft ± 800 daders opgespoord die tussen 1945 en 1985 ongeveer 20.000 kinderen hebben misbruikt. Men ziet het celibaat als een van de oorzaken van het misbruik. De kerk heeft geprobeerd het probleem binnenshuis op te lossen, maar dat is niet gelukt, zegt Deetman.

Ooit werkte ik bij de theologische faculteit van een Nederlandse universiteit. Priester Hans was decaan van de faculteit en mijn baas. Als bestuurder zag ik hem dingen doen, waar hij als dienaar van God de mensheid juist voor moest behoeden. Toen ik hem tijdens een borrel vroeg hoe hij zijn handelen als bestuurder naar zijn God kon verantwoorden, antwoordde hij minzaam lachend niet verwacht te hebben dat ik nog zo naïef was.

Deze hypocriete man leidt mensen op voor leidinggevende functies binnen het instituut van de katholieke kerk. Hoe geloofwaardig is in dit licht bezien de constatering dat de kerk geprobeerd heeft het probleem binnenshuis op te lossen? En hoe voor de hand liggend is de constatering dat dit niet is gelukt?

Overigens was ik als misdienaar best jaloers op collegaatjes die wel op de schoot van kapelaan mochten zitten en ik niet.