Nov 072012
 
Homo Ludens

Ik denk al een tijdje over de publicatie ‘Geld en goed’ na. Voor mij ontstaat het probleem van de macht veel eerder, namelijk bij onze patriarchale samenleving en de homo ludens, de spelende mens. Eigenlijk hadden we qua ontwikkeling al lang een stuk verder moeten zijn en er is ook daadwerkelijk sprake van vooruitgang. Maar wanneer de meisjes nu af en toe mee mogen spelen toont dat eerder het verhullende van de situatie, dan dat lees meer…

Jul 172012
 
Stop de economische groei

Niet de banken, niet de euro, maar onze fixatie op economische groei ligt ten grondslag aan de huidige crisis. Ieder nuchter denkend mens weet dat dit ooit fout moet lopen, om de doodeenvoudige reden dat de grondstoffen op aarde eindig zijn. Willen we de huidige crisis overwinnen, dan dienen we ons met zijn allen af te vragen welke innovaties echt bijdragen aan ons bruto nationaal geluk.

Jun 162012
 
VVD misbruikt allerarmsten in strijd met PVV

De VVD wil 3 miljard ontwikkelingshulp bezuinigen op een totaal budget van 4,4 miljard. Dat  betekent in feite het einde van ontwikkelingshulp, aldus staatssecretaris Ben Knapen. Hier toont de hebzucht van de westerse wereld zich in al zijn schaamteloosheid: De groei van onze luxe stokt, dus de hele neoliberale politiek in paniek. Het kan immers niet zo zijn, dat we wellicht die tweede auto de deur uit moeten doen, of die tweede (vlieg)vakantie aan ons lees meer…

Feb 232012
 

Na het vertrek van Job Cohen klinkt opnieuw de roep om de PvdA op te heffen. De verzorgingsstaat is af, dus de PvdA is klaar. Wat een onzin!

De laatste twintig jaar is hard gewerkt aan de afbraak van de verzorgingsstaat. De publieke sector wordt meer en meer geprivatiseerd, waardoor we knarsetandend moeten toezien hoe NS en ProRail elkaar de schuld geven van de wanprestaties op het spoor, waardoor compleet uit hun voegen gewassen woningcorporaties miljarden vergokken, waardoor telefoon- en energiemaatschappijen ons om de haverklap lastig vallen met volstrekt onbegrijpelijke contracten en waardoor de bankiers ongehinderd kunnen doorgaan met graaien waar we bijstaan. Om nog maar te zwijgen over een geprivatiseerde gezondheidszorg; hoe meer zieken, hoe profijtelijker!

Nederland is harder dan ooit toe aan een partij die solidariteit en eerlijk delen hoog in het vaandel heeft staan. Een partij die doordrongen is van het belang van Europa. Een partij die snapt dat solidariteit niet ophoudt bij de grenzen. Een partij die de tomeloze hebzucht aan banden legt. Een partij tenslotte die ook doet wat ze zegt. Een PvdA dus die zichzelf opnieuw uitvindt, maar dan wel met politici die het belang van het land boven hun eigenbelang stellen.

Feb 172012
 

Mag de kunstwereld geld accepteren van loterijen? Het Groninger Museum kampte met een schuld van 4,3 miljoen euro. Dat gat is deels gedicht door een gift van de BankGiro Loterij. Ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Groningen springen bij. Zo is de grote blikvanger tegenover het Centraal Station gered. Het spetterende architectonische gebouw, met meerdere paviljoens, geeft het Groningse stadscentrum – samen met de Martinitoren natuurlijk – nog meer allure.

De collectie Groninger landschappen van Taco Mesdag zijn wonderschoon. De schilderijen van Jozef en Isaac Israëls die er hangen zouden prima in mijn eigen interieur passen. Ik zou ook tevreden zijn met een van de prachtige vazen van Chinees porselein met verfijnde schilderingen, die er tot medio mei te zien zijn.

Musea moeten wat, nu de staatssecretaris voor Kunst en Cultuur, Halbe Zijlstra (VVD) 200 miljoen euro op de culturele sector bezuinigt. Door het verlies aan subsidie dreigt sluiting voor 17 musea.

Doodzonde dat het museum zich noodgedwongen verbindt met een loterij. Heel wat deelnemers van zulke kansspelen hebben gokschulden. De wereld van de hebzucht vermengt zich met de esthetische kunstwereld. Deze zou giften van zo’n obscure mecenas moeten kunnen weigeren.

Dec 232011
 

De media overspoelen ons momenteel met berichten over de economische crisis. Landen die hun schulden met sprongen zien toenemen, in een recessie geraken, moeten bezuinigen, hun werkeloosheid zien stijgen en hun ratings zien dalen, waardoor de rente over hun schulden omhoog gaat. Voor u meneer Rutte een inmiddels vertrouwd riedeltje.

De VS lossen dit probleem op door de geldpers open te zetten. Meer geld nodig? Dan drukken we toch meer geld. U en de Europese Unie zijn er nog (steeds) niet uit, maar neigen – aan de strenge hand van Duitsland – naar het disciplineren van de landelijke begrotingen. Niet meer geld, maar minder schulden.

Onlangs meldde de Volkskrant dat de topmanagers van het Amerikaanse bedrijfsleven hun loon het afgelopen jaar met 36,5 procent zagen stijgen. Het moet u bekend zijn dat die mensen ook zonder die verhoging al miljoenen verdienen. Zoals altijd zal Europa niet achterblijven, uit angst zijn beste managers kwijt te raken aan de VS.

Wat wij een crisis noemen is in feite niets anders dan een sluw geënsceneerde verschuiving van inkomen en bezit: de puissant rijken – gedreven door hebzucht – zijn bezig nog rijker te worden door de rest van de wereldbevolking te bestelen. Minister-president, slaap zacht!

Dec 122011
 

Democratie als samenlevingsvorm is te duur, zegt politiek redacteur Martin Sommer. Hij doelt daarmee op de recente ontwikkelingen in Europa, waar nationale democratische principes door Merkozy opzij zijn gezet teneinde de euro te redden.

In een democratie kiest het volk zijn leiders. Deze zullen populaire maatregelen moeten nemen om aan de macht te komen. Wanneer het volk geïnfecteerd is door de begeerte en wellust van het kapitalisme leiden populaire maatregelen tot begrotingstekorten. Begeerte en wellust worden immers bevredigd door steeds meer en niet door iets minder. Door deze begrotingstekorten leveren we ons over aan de tirannie van de geldmarkten. Zij bepalen onder welke voorwaarde we de leningen krijgen, nodig om de tekorten op te vullen. Zo is momenteel het volk in Griekenland, nota bene de bakermat van de democratie, door deze tirannie van de geldmarkten monddood gemaakt.

De democratie bijt dus in zijn eigen staart door het ongebreidelde kapitalisme zijn gang te laten gaan. Wellust en begeerte zullen aan banden gelegd moeten worden, willen we de democratie naar behoren laten functioneren. Bijvoorbeeld door wettelijke grenzen te stellen aan rijkdom; bijvoorbeeld door overheidstekorten te verbieden op straffe van aftreden.

Mei 022011
 
Verantwoordelijk management Inholland vervolgen

Jonge mensen die vier jaar van hun leven en veel geld geïnvesteerd hebben om met een hbo-diploma beter uitgerust de arbeidsmarkt te betreden zijn daarin misleid door onderwijsinstellingen die het binnenhalen van zo veel mogelijk subsidie belangrijker vonden dan de kwaliteit van het opleiden. Dit is een criminele daad, waarvoor de verantwoordelijken vervolgd en de gedupeerden gecompenseerd dienen te worden.