Sep 072012
 
Ontbrekende vergezichten

Geen van de nu zo druk debatterende partijleiders durft de kiezer te confronteren met de grootste uitdaging waar de westerse samenleving voor geplaatst gaat worden, namelijk het einde van de groei. Onze kinderen zullen in materiële zin niet meer rijker worden dan wij nu zijn en dat kan goedschiks of kwaadschiks. Wil het goedschiks gebeuren, dan zullen de partijen dit perspectief tot vergezicht van hun programma’s moeten promoveren.

Jul 172012
 
Stop de economische groei

Niet de banken, niet de euro, maar onze fixatie op economische groei ligt ten grondslag aan de huidige crisis. Ieder nuchter denkend mens weet dat dit ooit fout moet lopen, om de doodeenvoudige reden dat de grondstoffen op aarde eindig zijn. Willen we de huidige crisis overwinnen, dan dienen we ons met zijn allen af te vragen welke innovaties echt bijdragen aan ons bruto nationaal geluk.