Sep 102012
 
Het geloof van Job en de moderne mens

Religie bewaart ontzag voor de ondoorgrondelijke wereld en het onverklaarbare. Zij bewaart het geheim van de wereld, waarvan de mens zich als onderdeel ziet. Religie vertrouwt de last van het bestaan toe aan God. Hij draagt de last in plaats van de mens. De veilige thuishaven van de moderne mens ligt niet meer bij God. Hij heeft Hem ingeruild voor de rede, die haar heil heeft gezocht bij wetenschap en techniek. De mens moet zelf iets van zijn leven zien te maken. Het is echter de vraag of de moderne mens in het technisch-wetenschappelijke wereldbeeld daar nog wel de kans voor krijgt.

Dec 292011
 

Enkele dagen voor Kerstmis zijn mijn vrouw en ik te gast bij een jarige vriendin. We worden omringd door aardige en vooral gelovige mensen. Op deze plek beginnen over het misbruik door de kerk zou gelijkstaan aan een klap in het gezicht van de gastvrouw.

Dus vraag ik wat geloven voor haar betekent. Ze antwoordt dat het geloof zin geeft aan het leven. Maar waarom moet het leven zin hebben? Ze kijkt me verbaasd aan, want zo een reactie heeft ze niet eerder gehoord. Zonder zin zou de mens toch doelloos rondzwerven, niets zou hem ervan weerhouden het slechte te doen, uitsluitend aan zichzelf te denken of in een depressie te vervallen?

Maar ook als het leven zinloos is heeft de mens de keuze om het goede te doen, daar heeft hij geen God voor nodig. Omgekeerd, in naam van God en het geloof zijn de grootst denkbare gruwelen begaan, tot op de dag van vandaag. Het geloof ontslaat de mens van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bij het weggaan wenst de gastvrouw ons prettige dagen toe, want kerstmis heeft voor ons toch geen betekenis. Thuisgekomen genieten we van de rust, de stilte en de lampjes in de kerstboom.

Dec 162011
 

Vandaag presenteert de commissie-Deetman haar eindrapport over het onderzoek naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De commissie heeft ± 800 daders opgespoord die tussen 1945 en 1985 ongeveer 20.000 kinderen hebben misbruikt. Men ziet het celibaat als een van de oorzaken van het misbruik. De kerk heeft geprobeerd het probleem binnenshuis op te lossen, maar dat is niet gelukt, zegt Deetman.

Ooit werkte ik bij de theologische faculteit van een Nederlandse universiteit. Priester Hans was decaan van de faculteit en mijn baas. Als bestuurder zag ik hem dingen doen, waar hij als dienaar van God de mensheid juist voor moest behoeden. Toen ik hem tijdens een borrel vroeg hoe hij zijn handelen als bestuurder naar zijn God kon verantwoorden, antwoordde hij minzaam lachend niet verwacht te hebben dat ik nog zo naïef was.

Deze hypocriete man leidt mensen op voor leidinggevende functies binnen het instituut van de katholieke kerk. Hoe geloofwaardig is in dit licht bezien de constatering dat de kerk geprobeerd heeft het probleem binnenshuis op te lossen? En hoe voor de hand liggend is de constatering dat dit niet is gelukt?

Overigens was ik als misdienaar best jaloers op collegaatjes die wel op de schoot van kapelaan mochten zitten en ik niet.

Feb 112010
 
De wereld is doorgedraaid II

Enige tijd geleden heb ik op deze plek uiting gegeven aan mijn verbijstering dat de Amerikaanse topman Blankfein van de bank Goldman Sachs zo maar weg kon komen met de uitspraak dat de banken eigenlijk het werk van God doen en dat we blij moesten zijn met het weer opnieuw stijgen van de bonussen, omdat dit aantoonde dat de economie zich aan het herstellen was. Het is dat ik niet geloof, maar als rechtgeaard christen zou lees meer…

Dec 182009
 
De wereld is doorgedraaid

Onlangs las ik in de Volkskrant, dat de banken ‘het werk van God doen’ volgens ene meneer Blankfein, topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ook vindt deze meneer alle kritiek op de hoge bonussen onterecht, want zij laten juist zien dat de economie zich herstelt. Wat mij nog het meest heeft verbaasd is dat er zo weinig reactie is gekomen op deze werkelijk absurde uitspraak van iemand, die blijkbaar niet meer van deze wereld lees meer…