Okt 022012
 
Rijksgeldstaat

Tegen wateroverlast kan men op vier manieren iets doen. Ten eerste kan men onmiddellijk polders evacueren of zandzakken op dijken leggen of dijken juist doorsteken om het water stroomopwaarts ruimte te geven. Eigenlijk is het dan al te laat. Uit zulke ervaringen kan men leren en, ten tweede, op korte termijn voorzorgsmaatregelen treffen: dijken, dammen en sluizen bouwen, sloten graven, polders bemalen en stormvloedkeringen in waterwegen plaatsen, in de hoop dat wat eenmaal gebeurd is nu niet meer kan lees meer…

Dec 032010
 
Asiel voor de Robin Hood van de waarheidsvinding!

De wereld is in rep en roer vanwege Julian Assange, die beslag heeft weten te leggen op de informatie àchter de vaak verhullende officiële berichten van landen en hun politici. En vervolgens die informatie ook aan de wereld ter beschikking stelt via Wikileaks. Een misdadiger die de wereldvrede op het spel zet, zoals Hilary Clinton ons wil laten geloven, of een strijder voor de kwetsbaren, zoals hij het zelf graag ziet?

Feb 072010
 
De globalisering van de wollen trui

Vroeger was bankieren een betrekkelijk eenvoudige zaak: men gaf zijn geld bij een bankier in bewaring en ontving daarvoor jaarlijks een bepaalde rente. De bankier legde het geld in zijn stevige kluis en haalde het er pas uit, wanneer iemand anders, tegen betaling van een hogere rente, een bedrag wilde lenen. Met het verschil in rente betaalde de bankier de dure kluis, de verdere inrichting van zijn bank en zijn personeel. Wat hij vervolgens overhield, lees meer…