Sep 102012
 
Het geloof van Job en de moderne mens

Religie bewaart ontzag voor de ondoorgrondelijke wereld en het onverklaarbare. Zij bewaart het geheim van de wereld, waarvan de mens zich als onderdeel ziet. Religie vertrouwt de last van het bestaan toe aan God. Hij draagt de last in plaats van de mens. De veilige thuishaven van de moderne mens ligt niet meer bij God. Hij heeft Hem ingeruild voor de rede, die haar heil heeft gezocht bij wetenschap en techniek. De mens moet zelf iets van zijn leven zien te maken. Het is echter de vraag of de moderne mens in het technisch-wetenschappelijke wereldbeeld daar nog wel de kans voor krijgt.

Jan 022012
 

Altijd weer lastig, om me op 2 januari los te rukken uit de sfeer van de kerstweek. Een week vol saamhorigheid, verstilling, herinnering en weemoed, versterkt door de liedjes uit de dag en nacht doorgaande top 2000.
Maar dan, het schokkende ontwaken, op pagina 3 van de Volkskrant. Een foto van goed doorvoede ultraorthodoxe Joden met gele Davidster. Prominent in beeld een klein jongetje dat beide handen omhoogheft. Het schijnt om een demonstratie van ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem te gaan, die met Davidster en kampkleding protesteren tegen hun achterstelling in Israel.
Daaronder een foto van een mager klein jongetje uit het getto van Warschau, dat eveneens zijn beide handen omhoogheft, ten teken van angstige overgave aan de nazi-soldaten en niet wetend welk gruwelijk lot hij tegemoet gaat.
Dat weet de Israëlische minister Yossi Peled als overlevende van de holocaust wel en hij reageert geschokt op de beelden met de mededeling dat zijn bloed bevriest in zijn aderen. Dit moet een vreselijke foto zijn voor al degenen die de horror van de holocaust hebben meegemaakt.
Hoe extremer men zijn geloof belijdt, hoe meer men de eigen principes van naastenliefde, empathie en mededogen met de medemens verloochent.

Dec 292011
 

Enkele dagen voor Kerstmis zijn mijn vrouw en ik te gast bij een jarige vriendin. We worden omringd door aardige en vooral gelovige mensen. Op deze plek beginnen over het misbruik door de kerk zou gelijkstaan aan een klap in het gezicht van de gastvrouw.

Dus vraag ik wat geloven voor haar betekent. Ze antwoordt dat het geloof zin geeft aan het leven. Maar waarom moet het leven zin hebben? Ze kijkt me verbaasd aan, want zo een reactie heeft ze niet eerder gehoord. Zonder zin zou de mens toch doelloos rondzwerven, niets zou hem ervan weerhouden het slechte te doen, uitsluitend aan zichzelf te denken of in een depressie te vervallen?

Maar ook als het leven zinloos is heeft de mens de keuze om het goede te doen, daar heeft hij geen God voor nodig. Omgekeerd, in naam van God en het geloof zijn de grootst denkbare gruwelen begaan, tot op de dag van vandaag. Het geloof ontslaat de mens van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bij het weggaan wenst de gastvrouw ons prettige dagen toe, want kerstmis heeft voor ons toch geen betekenis. Thuisgekomen genieten we van de rust, de stilte en de lampjes in de kerstboom.