Mei 132013
 

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft haar Emancipatienota gepresenteerd. Ze is van mening dat vrouwen zich te vaak achter het ‘eeuwige schuldgevoel’ over de zorg van hun gezin verschuilen en vindt dat zij zich eerder schuldig moeten voelen ten opzichte van de overheid, die veel in hun opleiding heeft geïnvesteerd. Ga naar huis Jet, en schaam je diep! Inwerken op het schuldgevoel van moeders en op die manier het emancipatiestreven misbruiken om lees meer…