Dec 122011
 

Democratie als samenlevingsvorm is te duur, zegt politiek redacteur Martin Sommer. Hij doelt daarmee op de recente ontwikkelingen in Europa, waar nationale democratische principes door Merkozy opzij zijn gezet teneinde de euro te redden.

In een democratie kiest het volk zijn leiders. Deze zullen populaire maatregelen moeten nemen om aan de macht te komen. Wanneer het volk geïnfecteerd is door de begeerte en wellust van het kapitalisme leiden populaire maatregelen tot begrotingstekorten. Begeerte en wellust worden immers bevredigd door steeds meer en niet door iets minder. Door deze begrotingstekorten leveren we ons over aan de tirannie van de geldmarkten. Zij bepalen onder welke voorwaarde we de leningen krijgen, nodig om de tekorten op te vullen. Zo is momenteel het volk in Griekenland, nota bene de bakermat van de democratie, door deze tirannie van de geldmarkten monddood gemaakt.

De democratie bijt dus in zijn eigen staart door het ongebreidelde kapitalisme zijn gang te laten gaan. Wellust en begeerte zullen aan banden gelegd moeten worden, willen we de democratie naar behoren laten functioneren. Bijvoorbeeld door wettelijke grenzen te stellen aan rijkdom; bijvoorbeeld door overheidstekorten te verbieden op straffe van aftreden.

Mrt 102011
 
Hoe diep kan een democratie zinken

Gisteren debatteerde de Tweede kamer met minister Hillen over criminele toestanden bij defensie, waar personeel misbruik maakt van dienstauto’s en telefoons, waar spullen worden gestolen en waar leidinggevenden zichzelf verrijken met onterechte bonussen en premies.De mensen die dit onrecht aankaarten, worden door diezelfde leidinggevenden geïntimideerd en ‘wegbezuinigd’. Minister Hillen wist van niets, omdat hij niet was ingelicht door zijn secretaris-generaal. En bij deze laatste was de informatie over de wantoestanden ‘weggezakt’. Omdat er geen sprake lees meer…