Mrt 162010
 
Beste Wouter Bos, hoe gaat ú nu verder?

Het politieke landschap van Nederland heeft in nog geen twee weken tijd schokkende veranderingen ondergaan. Het begon na de gemeenteraadsverkiezingen met het vertrek van Agnes Kant en eindigde – voorlopig? – met de mededeling van Wouter Bos dat hij het stokje doorgeeft aan Job Cohen, omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin. De keuze voor Cohen lijkt een meesterzet, maar gaat Bos nu ook daadwerkelijk doen wat hij zich voorgenomen heeft?

Mrt 112010
 
Meer luxe of betere zorg? Aan ons op 9 juni de keus!

Nu het vierde kabinet Balkenende is gevallen staan ons op 9 juni landelijke verkiezingen te wachten, met als inzet – daar is vriend en vijand het over eens – de wijze waarop we het door de grijpgrage bankiers veroorzaakte begrotingstekort van 35 miljard moeten aanpakken. Gaan we snijden in de uitgaven door te bezuinigen, gaan we de belastinginkomsten verhogen of doen we beiden? Het verhogen van de belastingen heeft voor velen een negatieve betekenis; men lees meer…

Feb 242010
 
Bos recht zijn rug en Balkenende valt om

Na anderhalve week rollebollend met elkaar over straat te zijn gegaan is er dan toch een einde gekomen aan het vierde – en hopelijk laatste – kabinet Balkenende. Aanleiding daartoe vormde het onoverbrugbare verschil van mening over de missie in Uruzgan. Heeft het CDA de PvdA hier een kunstje willen flikken en heeft Wouter Bos terecht zijn rug recht gehouden, of had hij zich juist bij deze kwestie soepel moeten opstellen, mede met het oog op lees meer…

Feb 112010
 
De wereld is doorgedraaid II

Enige tijd geleden heb ik op deze plek uiting gegeven aan mijn verbijstering dat de Amerikaanse topman Blankfein van de bank Goldman Sachs zo maar weg kon komen met de uitspraak dat de banken eigenlijk het werk van God doen en dat we blij moesten zijn met het weer opnieuw stijgen van de bonussen, omdat dit aantoonde dat de economie zich aan het herstellen was. Het is dat ik niet geloof, maar als rechtgeaard christen zou lees meer…

Feb 052010
 
Beste Wouter Bos, hoe nu verder?

Gefeliciteerd met uw Den Uyl-lezing, waarin u aangeeft dat de Derde Weg, zo’n 25 jaar geleden hoopvol ingezet door de PvdA, uiteindelijk een naïeve weg bleek te zijn, die ons in de grootste crisis sinds de jaren 20 van de vorige eeuw heeft doen belanden. Toen links in de jaren 80 van die vorige eeuw de tweestrijd tussen de staat als beschermheer van de burger en de staat als vijand van de burger dreigde te lees meer…

Dec 182009
 
De wereld is doorgedraaid

Onlangs las ik in de Volkskrant, dat de banken ‘het werk van God doen’ volgens ene meneer Blankfein, topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ook vindt deze meneer alle kritiek op de hoge bonussen onterecht, want zij laten juist zien dat de economie zich herstelt. Wat mij nog het meest heeft verbaasd is dat er zo weinig reactie is gekomen op deze werkelijk absurde uitspraak van iemand, die blijkbaar niet meer van deze wereld lees meer…

Dec 022009
 
Help de pvda uit het slop

Enkele weken geleden schreef ik Wouter Bos een bezorgde open brief over het sociale karakter van de AOW-maatregel, tegen de achtergrond van een wegkwijnende PvdA-achterban. Hij antwoordde, zoals steeds slagvaardig, dat hij handelt vanuit zijn geloof in solidariteit, waarbij mensen die het goed hebben verantwoordelijkheid nemen voor het lot van mensen die het minder goed gaat. Daar staat hij voor en dat is PvdA, zegt hij. Het verhogen van de AOW-leeftijd tot 67 jaar is lees meer…