Okt 052012
 
Geld is goed

Het kleine maar daarom niet minder waardevolle boekje Geld en goed van Hanno Wupper, door ondergetekende in het Nederlands vertaald, toont ons welke invloed geld heeft op onze samenleving. De titel Geld en goed verandert in de tekst al snel in geld = goed, een moraal met een verwoestende uitwerking op de grondbeginselen van onze samenleving. Leven we echt in vrijheid, gelijkheid en broederschap met elkaar, of gelden deze begrippen meer voor mensen die er voor lees meer…

Okt 022012
 
Rijksgeldstaat

Tegen wateroverlast kan men op vier manieren iets doen. Ten eerste kan men onmiddellijk polders evacueren of zandzakken op dijken leggen of dijken juist doorsteken om het water stroomopwaarts ruimte te geven. Eigenlijk is het dan al te laat. Uit zulke ervaringen kan men leren en, ten tweede, op korte termijn voorzorgsmaatregelen treffen: dijken, dammen en sluizen bouwen, sloten graven, polders bemalen en stormvloedkeringen in waterwegen plaatsen, in de hoop dat wat eenmaal gebeurd is nu niet meer kan lees meer…

Jan 262012
 

Het lijkt wel alsof Barack Obama zijn oude elan heeft hervonden. Het elan waarmee hij vier jaar geleden de hele westerse wereld aan zich wist te binden.

De strijd tegen de inkomensongelijkheid was het centrale thema van zijn State of the Union. Daar moeten ook de banken een bijdrage aan leveren, want zij zijn met hun dubieuze hypotheekpraktijken medeverantwoordelijkheid voor de huidige crisis. Obama: “Miljoenen Amerikanen die hard werken en zich aan de regels houden, verdienen een regering en een financieel stelsel die hetzelfde doen.” Subliem.

Dit lezende doet zich des te nijpender de vraag voor: waar was deze Obama de afgelopen drie jaar? De man met de flair en de moed om de dingen bij hun naam te noemen? De man die hoop op verandering bood?

Hij werd geconfronteerd met de failliete boedel van een desastreus Bush-beleid, die door de bankencrisis nog groter werd dan verwacht. Hij kreeg vorig jaar ook nog eens te maken met een meerderheid van de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.

Hij is er grijzer van geworden, maar het schijnt weer bergop te gaan met de VS. Deze man en zijn vrouw verdienen het om hun klus af te maken; ze kunnen het.

Jan 152012
 

Arme Wilders. Hij doet zo zijn best om Nederland terug te geven aan de Nederlanders. Maar zijn ideeën over Nederland met uitsluitend witte mensjes en draadjesvlees slaan alleen aan bij een deel van de kiezer. Hij wil de gulden terug, Mauro eruit, Beatrix eruit, ze is namelijk te Duits. Ze is te veel beïnvloed door pappa Bernard en eega Claus. Het lijkt erop dat de kiezer de PVV beu is. Ze daalt in de opiniepeilingen. Zelfs de lees meer…

Dec 232011
 

De media overspoelen ons momenteel met berichten over de economische crisis. Landen die hun schulden met sprongen zien toenemen, in een recessie geraken, moeten bezuinigen, hun werkeloosheid zien stijgen en hun ratings zien dalen, waardoor de rente over hun schulden omhoog gaat. Voor u meneer Rutte een inmiddels vertrouwd riedeltje.

De VS lossen dit probleem op door de geldpers open te zetten. Meer geld nodig? Dan drukken we toch meer geld. U en de Europese Unie zijn er nog (steeds) niet uit, maar neigen – aan de strenge hand van Duitsland – naar het disciplineren van de landelijke begrotingen. Niet meer geld, maar minder schulden.

Onlangs meldde de Volkskrant dat de topmanagers van het Amerikaanse bedrijfsleven hun loon het afgelopen jaar met 36,5 procent zagen stijgen. Het moet u bekend zijn dat die mensen ook zonder die verhoging al miljoenen verdienen. Zoals altijd zal Europa niet achterblijven, uit angst zijn beste managers kwijt te raken aan de VS.

Wat wij een crisis noemen is in feite niets anders dan een sluw geënsceneerde verschuiving van inkomen en bezit: de puissant rijken – gedreven door hebzucht – zijn bezig nog rijker te worden door de rest van de wereldbevolking te bestelen. Minister-president, slaap zacht!

Jan 242011
 
Lang studeren hoort erbij. Zijlstra moet studenten niet op kosten jagen

De plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra jagen studenten op kosten. Zij die hun diploma niet in zes jaar halen moeten 3000 euro per collegejaar extra betalen. Ze bouwen een hoge studieschuld op, die ze jaren kost om af te lossen. De geschiedenis bewijst dat studenten lang studeren. Dit is moeilijk op te lossen. Zijlstra moet dat accepteren en studenten zeker niet op kosten jagen met allerlei akelige boetes.

Mei 252010
 
Links, waar blijf je nou?

Mensen hebben de neiging dat te zien wat ze graag willen zien, daarbij gedreven door sterke emoties als angst en verlangen. De rechtse politieke partijen maken bij de huidige verkiezingen gretig gebruik van dit mechanisme, door de overheidstekorten tot de grootste bedreiging van onze toekomst te verheffen en niet het systeem dat verantwoordelijk is voor de huidige crisis, het neoliberalisme en zijn onbeteugelde vrije markt. De linkse partijen laten zich te veel verleiden om ook over het terugdringen van de tekorten te praten en niet over de vraag wat te doen om greep te krijgen op de markt en herhaling te voorkomen. Hoogste tijd om daar verandering in aan te brengen!

Mrt 292010
 
Cohen neemt stelling tegen de neoliberale hebzucht

Het gaat niet goed met de PvdA. Onlangs pleitte de Volkskrant ervoor dat Job Cohen een visie moet opstellen waarin de PvdA haar richting zoekt in het opvangen van de globalisering van de economie. Die visie heeft Job Cohen anderhalf jaar geleden al duidelijk uitgesproken. Dus wordt het tijd dat de PvdA deze visie gaat uitvoeren.