Apr 282012
 
"We wilden de PvdA er wel bijhebben." Jaja!

Hij reageerde niet op het herhaalde verwijt van Jolande Sap dat hij de uitnodiging om aan te schuiven bij het overleg over de begroting van 2013 tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie had afgeslagen. Dat was een verstandig zwijgen van Diederik Samsom, anders was het debat over de begroting uitgelopen op een ordinaire ruzie over de vraag wie nu wie had buitengesloten. Vandaag tijdens de PvdA-ledenraad lichtte Samson toe dat hij inderdaad was lees meer…

Apr 252012
 
Rutte moet weg, per onmiddellijk

Met de naderende verkiezingen in het vooruitzicht zal het de politici uit de Tweede kamer niet lukken om tegelijkertijd ook het landsbelang in het oog te houden. Het huidige kabinet onder leiding van Mark Rutte heeft de afgelopen periode voldoende aangetoond hiertoe evenmin in staat te zijn. De koningin doet er dan ook goed aan een informateur te benoemen, die op korte termijn een nationaal kabinet samen moet stellen. Dit breed gedragen kabinet krijgt de opdracht om in afwachting van de nieuwe verkiezingen een gedegen begroting op te stellen; een begroting die de dagelijks oplopende staatsschuld afremt en die op instemming van Brussel kan rekenen.

Apr 052012
 
Volkskrant versus Regering

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant en Mark Rutte, minister-president van Nederland liggen met elkaar in de clinch over de vraag of Geert Wilders nu wel of niet het hoofd van Gerd Leers als zoenoffer heeft gevraagd. Rutte ontkent categorisch en Remarque houdt voet bij stuk. Het lijkt een mineure kwestie, maar de mogelijkheid dat Nederland bestuurd wordt door een stelletje leugenaars stemt tot groot onbehagen.

Feb 112012
 

De chaos op het spoor van afgelopen winter lag aan de slechte organisatie binnen NS en ProRail, zegt een uitgelekte winteranalyse van beide bedrijven. Slechte communicatie, besluiteloosheid en verkeerde beslissingen, aldus het rapport. Daar had ZinenRede geen duur rapport voor nodig, zo blijkt uit de bijdrage van 11 februari 2012…..

Feb 092012
 

Het kinderpardon dat minderjarige asielzoekers een permanente verblijfsvergunning wil geven, is hartverwarmend. Hopelijk steunen de coalitiepartijen VVD en CDA dit burgerinitiatief (www.kinderpardon.nu) en voorkomt dit in de toekomst schrijnende taferelen zoals het uitzetten van Mauro. Kinderen die helemaal verkaasd zijn terugsturen naar het land van herkomst, waarvan ze de taal en gewoontes nauwelijks kennen, is inhumaan. Zo vergooi je de kans op een succesvolle toekomst.

Nieuwsuur zond afgelopen zaterdag een even vertederende als aangrijpende bijdrage uit over vier teruggestuurde Angolese jongeren, die hun jeugd grotendeels in Nederland hebben doorgebracht. De vooruitzichten van deze pechvogels zijn schrijnend. Drie van hen studeren niet en zijn werkloos. Een vervolgstudie zit er niet in, omdat die te duur is. De vierde heeft meer geluk. Hij heeft zijn deelcertificaten boekhouden hier gehaald en is opgeklommen binnen het bedrijf waar hij werkt.

Bij wijze van ontwikkelingshulp moet Den Haag alle kinderen die hier hun asielprocedure doorlopen -uitgeprocedeerd of niet- hier laten studeren. Als ze dan toch weg moeten, omdat het kabinet en de meerderheid in de Tweede Kamer dat willen, hebben ze in ieder geval de diploma’s en intellectuele bagage om in het vreemde land van hun ouders te slagen.

Feb 012012
 

Sommige politici zijn helaas ongeschikt voor het politieke ambt. Zij die de zogenoemde X-factor missen, redden het niet op het Haagse Binnenhof. Als politici geen gevatte one-liners paraat hebben, haken de kiezers af.

Zij zappen weg bij het zien en horen van voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Balin (CDA). Hij heeft de aardappel in de keel en ziet eruit als een notabele van voor de Tweede Wereldoorlog. Job Cohen (PvdA) is ook zo’n politiek brekebeen. Hij schudt de grappige uitspraken niet uit zijn mouw zoals Emile Roemer (SP). Hij geeft niet altijd een gelikt interview.

Toch zou iedereen naar ze moeten luisteren. Balin weigert een ministerspost in het kabinet Rutte. Hij wil niet werken met de PVV die Marokkanen en Turken behandelt als tweederangsburgers. Cohen predikt geduld. Hij is voor een sterk Europa. Hij wil met Marokkanen overleggen om de problemen in hun gemeenschap op te lossen. Balin en Cohen begrijpen dat de politiek moet verbinden. Mensen zijn gelukkiger als ze elkaar respecteren.

Jammer dat dit duo de noodzakelijke X-factor mist. Uiteindelijk doet de burger zichzelf namelijk te kort door de inhoud te negeren, en te kiezen voor de politici met de snedigste oneliners.

Jan 142012
 

Na lang aarzelen heb ik besloten om toch maar lid te worden van het CDA. Zoiets schijnt goed te combineren te zijn met het abonnement op het NRC, dat ik al jarenlang bezit. Bovendien kan ik dan deelnemen aan de herbronning waar het CDA druk mee doende is.

In welke partij kan je vrouwen in de billen knijpen zoals Ruud Lubbers, rollebollen met ondergeschikten zoals Jack de Vries, gewoon lekker scheiden zoals Camiel Eurlings, een heerlijk groen blaadje opsnoepen zoals Henk Bleker of de darkroom bezoeken zoals Jan Kees de Jager? Het CDA leeft, verandert en heeft een nieuwe een opvatting over de ‘hoeksteen van de samenleving’.

Ik wacht met mijn lidmaatschap tot het moment waarop naar buiten komt dat Maxime Verhagen een relatie blijkt te hebben met een minderjarig jongetje. Heerlijk, Sodom en Gomorra in de polder, wie wil daar niet bij zijn! Fatsoen moet je doen, ook al heb je poep aan je schoen.

Jan 122012
 

Het strategisch beraad van het CDA – in paniek door de vrije val van de partij onder leiding van Maxime Verhagen – is aan het herbronnen geslagen en komt tot de conclusie dat de huidige hypotheekrenteaftrek pervers is, dat er te veel nadruk ligt op de verschillen tussen allochtoon en autochtoon en dat er meer aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Ineens staat de partij weer ergens en wel ‘radicaal in het midden’.

Velen zien in het omarmen van deze inzichten een spoedig einde van het huidige kabinet, dat de hypotheekrenteaftrek tot zijn heiligenhuisje heeft verheven. Maar dan kent men het CDA niet; een ware meester in het verleiden van kiezers met uiterst humane gedachten, om vervolgens het tegenovergestelde ten uitvoer te brengen. De partij vertegenwoordigt immers een eeuwenlange traditie van schijnheiligheid.

Het is in wezen simpel: een partij die het gedachtengoed van Jezus Christus serieus neemt, kan niet anders dan een socialistische partij zijn. Het christelijke kernbegrip van naastenliefde verhoudt zich nu eenmaal slecht tot het rauwe kapitalisme van deze tijd. De enige keer dat Jezus zichzelf vergat, was toen hij in toorn ontstoken al die CDA-mensen van zijn tijd met hun zilverlingen uit de tempel joeg. Dezelfde mensen die hem vervolgens gekruisigd hebben.

Dec 172011
 

Nederland zit in een recessie. De werkloosheid schiet los. Op dit moment zitten 455.000 mensen zonder baan. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. En wat zegt de minister van sociale zaken, Henk Kamp (VVD): Een baan zoeken? Doe het lekker zelf!

Steeds meer mensen voelen de gevolgen van de kredietcrisis in de portemonnee. Het werkloosheidcijfer loopt nog verder op. Het aantal mensen in de bijstand neemt aanzienlijk toe. Volgens het CBS krijgen werkloze huizenbezitters het steeds lastiger, omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en hun huis niet kunnen verkopen.

En de regering hoopt dat de werkgelegenheid vanzelf aantrekt. Kamp roept werklozen op te verhuizen voor een baan, zich om te scholen naar de zorgsector. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid helemaal bij de burger. Het lijkt een klassieke reactie van een VVD-CDA kabinet. Tijdens de eerste twee kabinetten Lubbers van CDA-VVD, tussen 1982-1989, liep het werkloosheidcijfer op tot 800.000. Het financieringstekort werd flink teruggebracht, maar wel over de rug van de werklozen. De werkloosheid moest ook toen vanzelf oplossen. De werkgelegenheid trok pas in de jaren negentig weer aan.

Van een kabinet verwacht ik meer visie. Het bewaken van de schatkist is een middel en geen doel. Het moet de samenleving leefbaar houden door het verschil tussen arm en rijk te dempen. Bedenk een andere manier om geld te besparen. En maak een banenplan, zodat mensen hun levensstandaard behouden. Het gebrek aan inventiviteit in Den Haag wordt pijnlijk duidelijk. Dit verdient dit mooie land niet. Het incapabele kabinet moet aftreden en het Binnenhof via de achterdeur verlaten.

Mrt 102011
 
Hoe diep kan een democratie zinken

Gisteren debatteerde de Tweede kamer met minister Hillen over criminele toestanden bij defensie, waar personeel misbruik maakt van dienstauto’s en telefoons, waar spullen worden gestolen en waar leidinggevenden zichzelf verrijken met onterechte bonussen en premies.De mensen die dit onrecht aankaarten, worden door diezelfde leidinggevenden geïntimideerd en ‘wegbezuinigd’. Minister Hillen wist van niets, omdat hij niet was ingelicht door zijn secretaris-generaal. En bij deze laatste was de informatie over de wantoestanden ‘weggezakt’. Omdat er geen sprake lees meer…