Okt 052012
 
Geld is goed

Het kleine maar daarom niet minder waardevolle boekje Geld en goed van Hanno Wupper, door ondergetekende in het Nederlands vertaald, toont ons welke invloed geld heeft op onze samenleving. De titel Geld en goed verandert in de tekst al snel in geld = goed, een moraal met een verwoestende uitwerking op de grondbeginselen van onze samenleving. Leven we echt in vrijheid, gelijkheid en broederschap met elkaar, of gelden deze begrippen meer voor mensen die er voor lees meer…

Okt 022012
 
Rijksgeldstaat

Tegen wateroverlast kan men op vier manieren iets doen. Ten eerste kan men onmiddellijk polders evacueren of zandzakken op dijken leggen of dijken juist doorsteken om het water stroomopwaarts ruimte te geven. Eigenlijk is het dan al te laat. Uit zulke ervaringen kan men leren en, ten tweede, op korte termijn voorzorgsmaatregelen treffen: dijken, dammen en sluizen bouwen, sloten graven, polders bemalen en stormvloedkeringen in waterwegen plaatsen, in de hoop dat wat eenmaal gebeurd is nu niet meer kan lees meer…

Feb 022012
 

Ronald Plasterk verdedigde in De Wereld Draait Door het voorstel van de PvdA om de banken te dwingen geen bonussen meer uit te keren. Bonussen zetten aan tot pervers gedrag. De bankier kan er zijn salaris mee verdubbelen door veel woekerpolissen te verkopen en zo de korte termijn winst van de bank op te schroeven.

Het bezwaar dat het bankentalent daardoor naar landen verdwijnt waar men wel excessieve salarissen betaalt wuift Plasterk met een simpel handgebaar weg. Dat valt best mee en de enkeling die alleen blijft bij een bonus van 1 miljoen kan maar beter verdwijnen.

Jort Kelder zat tegenover Plasterk en noemde dit een populistische maatregel van de PvdA die slecht is voor de Nederlandse economie. Kan iemand mij uitleggen wat er populistisch is aan een maatregel om excessieve beloningen aan te pakken? Zeker wanneer die maatregel wordt voorgesteld door een sociaal-democratische partij die sinds haar oprichting beginselen als solidariteit en eerlijk delen hoog in het vaandel heeft staan?

Jórt is hier populistisch op hol geslagen door in te spelen op de angst voor een dalende economie. Onze vegetariër schrok zelf van zijn agressieve reactie zo leek het, want hij heeft in de rest van de uitzending geen woord meer gezegd.

Jan 262012
 

Het lijkt wel alsof Barack Obama zijn oude elan heeft hervonden. Het elan waarmee hij vier jaar geleden de hele westerse wereld aan zich wist te binden.

De strijd tegen de inkomensongelijkheid was het centrale thema van zijn State of the Union. Daar moeten ook de banken een bijdrage aan leveren, want zij zijn met hun dubieuze hypotheekpraktijken medeverantwoordelijkheid voor de huidige crisis. Obama: “Miljoenen Amerikanen die hard werken en zich aan de regels houden, verdienen een regering en een financieel stelsel die hetzelfde doen.” Subliem.

Dit lezende doet zich des te nijpender de vraag voor: waar was deze Obama de afgelopen drie jaar? De man met de flair en de moed om de dingen bij hun naam te noemen? De man die hoop op verandering bood?

Hij werd geconfronteerd met de failliete boedel van een desastreus Bush-beleid, die door de bankencrisis nog groter werd dan verwacht. Hij kreeg vorig jaar ook nog eens te maken met een meerderheid van de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.

Hij is er grijzer van geworden, maar het schijnt weer bergop te gaan met de VS. Deze man en zijn vrouw verdienen het om hun klus af te maken; ze kunnen het.

Jan 012012
 

Ooit zal er een land zijn waar alle mensen vreedzaam en gezond kunnen leven. Een land waar rijkdom eerlijker is verdeeld. De hoogste salarissen zijn er aan een acceptabel maximum gebonden, de laagste aan een realistisch minimum en eenieder verricht arbeid naar vermogen. Het verzorgen en opvoeden van kleine kinderen door de ouders wordt beschouwd als een der belangrijkste taken in de samenleving en navenant gehonoreerd.

De banken stellen zich weer dienstbaar op door betrouwbaar geld te bewaren en uit te lenen. Beurzen en hedgefundsen bestaan niet meer. Het betalen van belasting ziet de mens als bijdragen aan een collectieve spaarpot voor zaken die het algemeen belang dienen: onderwijs, zorg, veiligheid, natuurbehoud, openbaar vervoer, (duurzame) energie, communicatie.

De mensen zijn er vrij om te zeggen wat ze willen en binnen de grenzen van de wet te doen wat ze willen. Verschillende huidskleuren en verschillende gewoontes vormen een verrijking van de cultuur. Geloof speelt als politieke stroming geen rol meer. Ontwikkelingsgeld wordt gebruikt om jonge allochtonen in dat land een goede opleiding te geven, zodat ze hun land van oorsprong met een behoorlijk beginkapitaal kunnen helpen opbouwen.

De minister-president van dat land is slim, mooi, ze heeft het hart op de goede plek en ze heet Femke; het land zelf heet Europa.

Mrt 162010
 
Beste Wouter Bos, hoe gaat ú nu verder?

Het politieke landschap van Nederland heeft in nog geen twee weken tijd schokkende veranderingen ondergaan. Het begon na de gemeenteraadsverkiezingen met het vertrek van Agnes Kant en eindigde – voorlopig? – met de mededeling van Wouter Bos dat hij het stokje doorgeeft aan Job Cohen, omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin. De keuze voor Cohen lijkt een meesterzet, maar gaat Bos nu ook daadwerkelijk doen wat hij zich voorgenomen heeft?

Feb 112010
 
De wereld is doorgedraaid II

Enige tijd geleden heb ik op deze plek uiting gegeven aan mijn verbijstering dat de Amerikaanse topman Blankfein van de bank Goldman Sachs zo maar weg kon komen met de uitspraak dat de banken eigenlijk het werk van God doen en dat we blij moesten zijn met het weer opnieuw stijgen van de bonussen, omdat dit aantoonde dat de economie zich aan het herstellen was. Het is dat ik niet geloof, maar als rechtgeaard christen zou lees meer…

Feb 072010
 
De globalisering van de wollen trui

Vroeger was bankieren een betrekkelijk eenvoudige zaak: men gaf zijn geld bij een bankier in bewaring en ontving daarvoor jaarlijks een bepaalde rente. De bankier legde het geld in zijn stevige kluis en haalde het er pas uit, wanneer iemand anders, tegen betaling van een hogere rente, een bedrag wilde lenen. Met het verschil in rente betaalde de bankier de dure kluis, de verdere inrichting van zijn bank en zijn personeel. Wat hij vervolgens overhield, lees meer…

Dec 182009
 
De wereld is doorgedraaid

Onlangs las ik in de Volkskrant, dat de banken ‘het werk van God doen’ volgens ene meneer Blankfein, topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ook vindt deze meneer alle kritiek op de hoge bonussen onterecht, want zij laten juist zien dat de economie zich herstelt. Wat mij nog het meest heeft verbaasd is dat er zo weinig reactie is gekomen op deze werkelijk absurde uitspraak van iemand, die blijkbaar niet meer van deze wereld lees meer…