spelregels

 

Nieuwe artikelen zijn welkom.

Commentaren op artikelen zijn welkom als ze bijdragen aan de discussie, bijvoorbeeld door nieuw licht op het onderwerp te werpen, aanvullende informatie te geven of een ander standpunt toe te lichten. Persoonlijke lofbetuigingen en kritiek aan de auteur kunt u beter via het contactformulier opsturen en buiten het publieke domein houden.

Reclame wordt geweerd.

De redactie stelt een discussie met open vizier op prijs. Geef bij commentaren en als je je zelf registreert s.v.p. je volledige naam aan.

Voor het gemak van de lezer zijn her en der links naar andere websites opgenomen. Dit betekent niet dat de redactie zich met de inhoud ervan identificeert.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)