Mrt 292010
 

 

Het gaat niet goed met de PvdA. Onlangs pleitte de Volkskrant ervoor dat Job Cohen een visie moet opstellen waarin de PvdA haar richting zoekt in het opvangen van de globalisering van de economie. Die visie heeft Job Cohen anderhalf jaar geleden al duidelijk uitgesproken. Dus wordt het tijd dat de PvdA deze visie gaat uitvoeren.

Avaritia of hebzucht is een van de zeven hoofdzonden in het katholieke geloof, met de mammon als demon. Maar hebzucht vormt ook de drijvende kracht achter het neoliberale systeem, dat onze westerse cultuur in verregaande mate heeft gedomineerd gedurende de laatste decennia. Op vrijdag 26 maart 2010 heeft Job Cohen in een lezing te Leeuwarden zijn persoonlijk programma voor de toekomst aan ons voorgelegd. Een programma, waarin hij duidelijk stelling neemt tegen de hebzucht en daarin zo te zien een stap verder gaat dan Wouter Bos. Zie onderstaand de belangrijkste elementen van de lezing en oordeelt u zelf:

Cohen constateert dat we hard op weg zijn naar een gepolariseerde samenleving; een samenleving met een Angelsaksisch economisch model dat ongelijkheid in inkomen en vermogen stimuleert en de publieke sector de nek omdraait; een samenleving die het wij-zij perspectief laat domineren en migranten als permanente indringers beschouwt die er niet bijhoren. In toenemende mate zijn de winsten voor de bedrijven en de ‘casino-bankiers’, en kunnen de burgers voor de lasten opdraaien. De financiële factor heeft een te dominante invloed gekregen op zowel de morele, culturele, politieke en economische aspecten van de samenleving, met verregaand ontwrichtende gevolgen. Als we deze neoliberale patronen die uitgaan van het vrije krachtenspel van de markt en ongeremde hebzucht niet weten te doorbreken, zal dat een zware hypotheek leggen op onze toekomst en die van onze kinderen. Want dan blijven we zitten met markten die zichzelf niet corrigeren en niet door een stevige overheid in toom worden gehouden. Dan groeien de reeds ontstane tegenstellingen alleen maar verder door.

Cohen staat voor het verbinden en het bevorderen van samenhang. Dat begint door empathie voor elkaar te hebben, door tegelijkertijd ook duidelijke grenzen te stellen met onze rechtstaat als kader, en door binnen die grenzen elkaar de ruimte te bieden. Dat vraagt om een herstel van de democratie als bestuur van en door burgers die verantwoordelijkheid nemen, maar ook verantwoordelijkheid afleggen. Hij pleit voor de volgende heroriëntatie op zowel de economie als de rol van de overheid:

 • Ordening, regulering en toezicht is nodig, landelijk, internationaal, Europees, zodat de financiële factor weer de dienstbare en faciliterende rol krijgt die deze hoort te hebben: de rol van de nutsfunctie.
 • Een heroriëntatie op het bestuur van de banken en de beursgenoteerde ondernemingen is nodig, zodat de onderneming niet langer gezien wordt als koopwaar: niet overnemen, maar ondernemen.
 • We moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling, innovatie en retro-innovatie zijn van belang.
 • Niet het financieel-economisch perspectief is leidend in de discussie over arbeid, maar de idealen van zinvolle en gerespecteerde arbeid, de mogelijkheid om vooruit te komen, met onderwijs dat het beste uit je zelf haalt. Dat betekent gematigde inkomensverschillen, aandacht voor de rechten van de werkenden, opleiding en scholing, herwaardering voor vakmanschap en ambacht.
 • Levensgeluk wordt niet uitgedrukt in euro’s. Een goede combinatie van werk en zorg, de veiligheid van onze omgeving, duurzaamheid, rijkdom van kunst en cultuur en een goede bereikbaarheid dragen evenzeer bij aan de kwaliteit van ons leven en onze welvaart.
 • De wijze waarop in het recente verleden publieke taken zijn georganiseerd behoeft bijstelling. Wanneer doelmatigheid- of efficiencyvoordelen niet opwegen tegen de kosten en de publieke verantwoording, dan moet men een publieke taak niet aan de markt toevertrouwen of zelfs terughalen naar het publieke domein.
 • Voor alles hebben we een zelfbewuste overheid nodig, als hoeder van de publieke zaak in naam van ons allen. Deze overheid heeft de bevoegdheid om verbindende regels te stellen en deze af te dwingen, om belastingen te heffen en om collectieve voorzieningen te verzorgen.

Op deze wijze kiezen we voor een samenleving die grenzen stelt aan de macht van het geld en ondernemen stimuleert in plaats van overnemen;  een samenleving die verantwoordelijkheid vraagt van zijn burgers, zowel aan de benedenkant als aan de bovenkant, maar daar waardering voor arbeid tegenover stelt, ongeacht of het ingenieurs zijn of monteurs; een samenleving waar de publieke sector wordt gezien als een essentieel onderdeel van het welzijn en waar de lasten om de daarvoor noodzakelijke voorzieningen in stand te houden eerlijk worden verdeeld; een samenleving tenslotte die uitgaat van pluriformiteit binnen de grenzen van onze rechtstaat.

  2 Responses to “Cohen neemt stelling tegen de neoliberale hebzucht”

 1. In ieder geval neemt de PVDA duidelijk afstand van de VVD. Dat is dan duidelijk, en het CDA is al niet meer mogelijk, daarvoor is het vertrouwen teveel geschaad.

  Ik opteer voor een coalitie van:
  PVV – VVD – CDA – CU – op grond van huidige peilingen 78 zetels.
  Zou een goede uitgebalanceerde ploeg kunnen zijn.
  – financieel solide
  – behoud van joods-christelijke cultuur
  – behoud van hypotheek aftrek
  – veiligheid
  – zakelijk
  – humaan
  maar in de strijd met LINKS zal de strijd gaan tussen PVDA en PVV

 2. Wie neemt Cohen nog serieus. De overheid heeft de crisis veroorzaakt, en om precies te zijn, de FED. Die heeft te lang te lage interest percentages gehanteerd, wat een huis bubbel veroorzaakte. Maar er staat nog een veel ergere crisis aan te komen, ook veroorzaakt door overheid, en vooral de socialisten. Dan heb ik het over Griekse toestanden, maar dan over de hele wereld. Staatsschuld is veel te hoog en de vergrijzing is dit jaar echt van start gegaan. De overheid kan dat allemaal niet meer betalen, en al helemaal niet de Nederlandse staat, want ze kunnen de belasting niet nog meer verhogen zonder de Nederlandse economie compleet om zeep te helpen. De belasting in Nederland is namelijk al veel te hoog. Verwacht veel stakingen, rellen en een brain drain van jonge mensen.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)