Mei 222014
 

Beste Geert Wilders,

Herkent u het verschijnsel dat de door het kind zo verfoeide en nare eigenschap van vader of moeder later toch ook deel blijkt uit te maken van zijn eigen persoonlijkheid? In het begin wil je daar nog niets van weten en vecht je er tegen, maar op den duur moet je toch erkennen dat je meer op je vader of moeder lijkt dan je lief is.

Daar moest ik aan denken toen u aan de vooravond van de Europese verkiezingen die ster uit de Europese vlag knipte. Het verbranden, verscheuren of verknippen van vreemde vlaggen is namelijk bij uitstek een kenmerk van de zo door u gehate Islamitische cultuur. Kent u ze niet, die beelden van joelende Islamitische mensen rondom een brandende, verscheurde of verknipte vlag, meestal van Amerikaanse signatuur? Ik vrees dat uw preoccupatie met de Islamitische cultuur onbedoeld hetzelfde effect op u heeft als ouders op hun kinderen: zonder dat je het wilt en ongemerkt neem je meer zaken van die gehate cultuur over dan je lief is.

U voerde dat toneelstuk met de vlag in Brussel op om aan de wereld duidelijk te maken dat Nederland uit de EU moet stappen. Want dan zal alles beter worden. Arnon Grunberg noemt dat een vorm van magisch denken en daar ben ik het geheel en al mee eens. Wat mij er echter meer in verontrust is uw appel op het zondebokdenken: “De EU is schuld aan al onze ongemakken, dus wij trekken ons terug achter onze eigen grenzen.” Het inspelen op de in ieder van ons aanwezige neiging tot het aanwijzen van een zondebok betekent dat u inspeelt op de in de mens aanwezige fascistische elementen: “Wij zijn het goede, de anderen zijn het kwade, weg met de anderen!” Het verleden heeft ons meer dan voldoende getoond tot welke gruwelijkheden dit denken kan leiden.

Geert, Ik wil hiermee niet beweren dat u een fascist bent. Ik wil u waarschuwen voor de radicaliseringsprocessen bij uzelf en anderen die u met uw ideeën en gedrag aan het losmaken bent. Dat verontrust mij.

Met bezorgde groet, Frans Schütt

Deze brief is op 22 mei 2014 per mail naar Geert Wilders gestuurd. Een ingekorte en aangepaste versie ervan staat als ingezonden brief in de Volkskrant van 22 mei 2014.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)