Mei 132013
 

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft haar Emancipatienota gepresenteerd. Ze is van mening dat vrouwen zich te vaak achter het ‘eeuwige schuldgevoel’ over de zorg van hun gezin verschuilen en vindt dat zij zich eerder schuldig moeten voelen ten opzichte van de overheid, die veel in hun opleiding heeft geïnvesteerd.

Ga naar huis Jet, en schaam je diep! Inwerken op het schuldgevoel van moeders en op die manier het emancipatiestreven misbruiken om toekomstige arbeidskrachten te winnen, hoe verzin je het. Het moederschap is een der belangrijkste, zo niet dé belangrijkste taak in onze samenleving. Wat denk je hoeveel het kost, om al die verwaarloosde kinderen later op te vangen in de psychiatrie of op te laten bergen door justitie? Heb je dat ooit laten onderzoeken, voordat je ons met je kwetsende uitspraken opzadelde?

Je schrijft dat gezinnen met niet-werkende vrouwen niets hebben om op terug te vallen, als het inkomen van de man wegvalt door overlijden of scheiding. Draai het eens om Jet, en vertel jij mij, waar het gezin op terug moet vallen, wanneer de rol van de moeder wegvalt, door scheiding, overlijden, of een drukke baan?

Als je écht emancipatoir bezig wil zijn, vecht er dan voor dat vrouwen het moederschap naar behoren kunnen uitvoeren, in plaats van ze op te zadelen met nóg een schuldgevoel.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)