Nov 192012
 

De strijd tussen Israel en de Palestijnen is voor de zoveelste keer uit de hand gelopen, waarbij de partijen over elkaar buitelen in het aanwijzen van de schuldige. Voor de een vormt het voortdurend afvuren van raketten op het zuiden van Israel door militanten uit de Gazastrook de directe aanleiding, voor de ander is het de Israelische liquidatie van een stuk vuil, zoals het Hamas kopstuk Jaabari bij Pauw en Witteman werd genoemd. Feit is dat er ook voorafgaand aan de liquidatie van deze meneer voortdurend raketten op Israel neerdaalden en feit is dat hevigheid en zwaarte van het conflict toenamen na de liquidatie. Dus hebben beide partijen gelijk.

Werkelijk alles wordt ingezet in de propaganda-oorlog, die zoals steeds het gewapende conflict ondersteunt. Een schrijnend voorbeeld vormt het beeld van de treurende Egyptische premier Kandil bij het dode Palestijnse jongetje, dat tijdens het bezoek van Kandil aan de Gazastrook door een Israelische raketaanval om het leven zou zijn gekomen. De misleide premier sprak van martelingen, de Egyptische president Morsi betitelde de Israelische aanvallen als ‘schaamteloze agressie tegen de mensheid’. Meerdere bronnen melden later, dat het jongetje in werkelijkheid het slachtoffer is van een Hamas raket die per ongeluk op de eigen bevolking was terechtgekomen.

Grofweg gemeten slaat de beschuldigende vinger van de Nederlandse media door naar Israel, waarbij men zich kan afvragen of het aanwijzen van een schuldige wel de taak van de media behoort te zijn. Daarnaast dienen de media te beseffen dat ze met hun duidelijke steunbetuigingen voor een der partijen in feite bezig zijn deze partij op te hitsen om door te gaan met de gewapende strijd; ook hier kan men zich afvragen of dit een taak van de media behoort te zijn. Nieuwsmedia behoren primair bezig te zijn met waarheidsvinding en niet met rechter spelen of de partijen op te hitsen.

Opvallend is de houding van onze nieuwe minister van buitenlandse zaken in het conflict. Het meest direct komt deze naar voren op zijn facebookpagina, waar hij het volgende zegt:

“De standpunten over het Midden Oosten zijn ook in Nederland zo gepolariseerd, dat, wat je ook doet, altijd een grote groep mensen ontevreden is. U zult er aan moeten wennen dat ik mij noch in het ene, noch in het andere kamp laat opsluiten.”

Ondanks heftige protesten tegen een vermeende ommezwaai in zijn politieke houding sinds zijn aantreden als minister houdt Timmermans vast aan het standpunt om zich niet in een der beide kampen te laten opsluiten. En daarmee heeft hij de handen vrij om iets te doen wat daadwerkelijk zin heeft: in beide kampen gaan aandringen op de-escalatie en bemiddeling. Israel is inderdaad in staat om Gaza terug te bombarderen naar de Middeleeuwen, zoals de Israelische minister van Binnenlandse zaken Eli Yishai noodzakelijk acht, maar het land zal daarmee zeker niet de door hem gewenste rust krijgen. Israel dient er van doordrongen te zijn dat het niet alleen de relatief kleine groep Palestijnen tegenover zich heeft staan, maar iets verder daar achter de hele Arabische wereld die niet zo makkelijk terug te bombarderen zal zijn. We mogen alleen maar hopen dat dit besef inderdaad aanwezig is bij meer verstandige politici dan deze Eli Yishai.

Frans Timmermans heeft gelijk; de enige uitweg voor dit langslepende conflict is hoe dan ook de dialoog. Beide partijen zullen ooit een keer rond de tafel moeten gaan zitten en een begin maken met vredesonderhandelingen, hoe ingewikkeld dit proces ook zal zijn. Vredesonderhandelingen gericht op een veilig en menswaardig bestaan in het Midden Oosten voor ieder individu, ongeacht afkomst, ras of geloofsovertuiging. Het opgeven van pogingen om tot deze dialoog te komen staat op termijn gelijk aan het opgeven van het Midden Oosten.

  16 Responses to “Timmermans laat zich niet opsluiten in het Midden-Oosten conflict”

 1. Er zijn al vredesakkoorden.

  Maar Hamas – waar de meerderheid van de Palestijnen op stemde – weigert die uit te voeren.

  De Palestijnen hebben zich in die akkoorden verplicht om te stoppen met het geweld en de ophitsing …..

 2. Beste Likoed Nederland,

  Kunt u mij uitleggen waarom u iets een vredesakkoord noemt, wanneer een der betrokken partijen het er blijkbaar niet mee eens is?

 3. De reactie van de Palestijnen na de raketbeschietingen door Israel doen een beetje denken aan kleine jongens die grotere jongens uitdagen om een partijtje te voetballen. Graag willen de kleintjes scoren tegen de groten. Ze willen vervolgens niet dat de groteren van te grote afstand en vooral niet te hard op hun doel schieten. Dat is gezien het krachtsverschil oneerlijk. Hamas blijft raketten afvuren op Israel. Als Israel vervolgens met efficiëntie en grote daadkracht reageert, krijgt het de schuld. Tja, dan moet je niet naar de wapens grijpen Hamas! Logisch dat Israel het spervuur aan raketten beantwoordt met precisiebombardementen.

 4. @Frans Schutt

  Dat is toch wel duidelijk? Omdat die partij het wel ondertekend heeft.

 5. Tegenover de Palestijnen is Israël oppermachtig. Zowel in krijgsmacht (gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers, tankdivisies, mariniers, geheime dienst, atoomwapens) als in economische macht (financiële steun uit het Westen, diefstal van Palestijns water, vernietiging van Palestijnse boomgaarden, afsluiten van Palestijnse grenzen).

  Als het elk conflict kan winnen, waarom zou Israël zich dan ooit aan een vrede willen houden? Want bij een continue staat van oorlog is dienstplicht gelegitimeerd, staan de politieke neuzen van burgers dezelfde kant op: “het gevaar komt van buiten!”, kun je een apartheidsmuur bouwen om je “te beschermen” en staat het leger altijd paraat om gebied erbij te veroveren. Bij oorlog is winst gegarandeerd. Waarom zou je dat willen verpesten met een vrede.

  Voor Palestijnen daarentegen ligt dat anders. Zij zijn zwak en delven keer op keer het onderspit. Waar zijn hun straaljagers, tanks, mariniers? Het zijn burgers. Die verliezen altijd en de cijfers geven dat elke keer opnieuw aan.

  De eerste Hamas-leider die bij deze aanval werd vermoord vertegenwoordigde binnen Hamas de vredesvleugel. Hij heeft het gebruik van raketten laten afnemen en zat kort voordat hij werd geliquideerd nog bij Israël aan tafel in een poging een staakt-het-vuren permanent te maken. Dat klinkt misschien raar, een Hamas-vredesduif, maar daar zijn er meer van. Hamas doet ook meer dan alleen vechten. Het organiseert ook voedseldistributie, burgeradministratie, onderwijs, noodzakelijke smokkel onder de Israëlische blokkade door. Daarvoor krijgt het dan ook steun vanuit de Palestijnse bevolking.

  Waarom liquideerde Israël hem? Israël is niet gebaat bij vrede en vredige Palestijnen, en al helemaal niet gebaat bij een leider die Hamas een menselijk gezicht kan geven en alle propaganda rond Hamas-terrorisme kan doorbreken. Het zou de legitimatie van de bezetting (“wij doen dit voor onze veiligheid”) en de oorlog (“wij moeten Hamas bestrijden”) in gevaar brengen, en daarmee zoveel potentiële winst. Het zou de Israëlische heersers zwakker maken en de verdere verovering onmogelijk.

  Als er vrede dreigt, komt er oorlog.

  http://www.democracynow.org/2012/11/16/israeli_negotiator_hamas_commander_was_assassinated
  Israeli Negotiator: Hamas Commander Was Assassinated Hours After Receiving Truce Deal From Israel

 6. @Aaron

  Jabari was een afschuwelijke oorlogsmisdadiger. Overigens vermoordde hij vermoedelijk meer Palestijnen dan Israeli’s. Het was hij die opdracht gaf om Fatah aanhangers van hoge gebouwen te gooien.

  En ja, de Israeli’s zijn sterker en toch blijven de Palestijnen aanvallen. Alle wapenstilstanden zijn altijd door ze gebroken.
  Waarom?
  Dat zit in de moslimfundamentalistische, nazistische ideologie:
  http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

 7. Likud Nederland,

  Kijk naar de IDFA-documentaire The Gatekeepers; wellicht leren jullie dan iets van de oud-directeuren van Shin Bet. Iets dat jullie doet inzien dat deze oorlogszuchtige retoriek slechts tot herhaling van zetten leidt.

 8. @Likoed

  Israel is een afschuwelijke oorlogsmisdadiger. Beelden van acht dagen bombarderen en tientallen kinderlijken tonen dat aan. (Oh, wacht, die bommenwerpers werden natuurlijk ook bestuurd door Hamas…)

  Het is ook Israel die steeds de wapenstilstanden heeft gebroken. Ook dit keer. De algemene logica daarachter legde ik al hierboven uit: met oorlog heeft Israel meer te winnen. Voor afgelopen week geldt bovendien deze redenen: binnenlands om populair te worden in de aankomende verkiezingen; en internationaal een waarschuwing aan Obama, voor zijn nieuwe presidentstermijn, dat als Israel wil aanvallen (Gaza, Libanon, misschien Iran) dan hoeft het niet per se te wachten op toestemming van de VS.

  Op CNN interviewde Christiane Amanpour gisteren de leider van Hamas: Khaled Meshal. Hij sprak zich wederom uit voor de 1967-grenzen. Maar dat noem je niet in je eigen onnozele verzinsels “wat Hamas volgens Likud wil”. Als Israel vrede wilde dan ging het daar wel op in. Maar Israel wil alles. Daarom komt er geen vrede. Ook deze wapenstilstand zal door de apartheidsstaat gebroken worden.

 9. De algemene logica daarachter legde ik al hierboven uit: met oorlog heeft Israel meer te winnen. Of: met vrede heeft Israel niets te winnen.

 10. Beste Aaron,

  Over wie nu de wapenstilstand heeft verbroken kunnen we lang en breed discussiëren, evenals over de vraag wie van beiden een oorlogsmisdadiger is. Deze manier van praten leidt hoe dan ook weer tot nieuwe schermutselingen, ze zijn het zelfs al in verbale zin. Het lijkt me beter om naar oplossingen te zoeken waar beide partijen iets mee kunnen en willen, in plaats van in de harde verwijtsfeer te blijven hangen.

 11. Schermutselingen, beste Frans, zijn vreselijk maar tegelijk “slechts” onderdeel van een groter proces. De ene schermutseling kan nu afgelopen zijn, maar de volgende komt er alweer aan. Dat is een feit dat plaatsvindt ook als wij er niet over praten. Het is de dynamiek van de apartheidsstaat die daarvoor zorgt.

  Niet alleen Palestijnse moslims zijn de pineut onder zionistisch gezag, ook Palestijnse christenen en Palestijnse joden. Toen de westerse kolonie werd gesticht door geimporteerde terreurgroepen zoals de Irgun en de Stern, toen werden de inheemse joden (joden die al eeuwen in Palestina leefden) door de koloniestaat Israel voor een keuze gesteld: of je erkent Israel als enige staat of je dondert ook op. Heel wat joden hebben de dreigende terreur van zionisten gevoeld.

  Sommige Palestijnse joden hebben zich zelfs daartegen verzet. Wat moesten die Poolse, Oekrainse, Engelse etc. kolonisten in ons land? In andere landen werden de koloniale machte eruit geschopt, dus logisch dat de inheemse bevolking niet zomaar een koloniaal juk accepteerde. De apartheidsstaat is gebouwd op racisme. En binnen Israel worden sommige groepen joden nog steeds gediscrimineerd. Nog niet zo erg als de Palestijnse boeren of moslims (die worden gebombardeed) maar wel behandeld als tweederangsburger.

 12. @Aaron

  Volgens de VS en de EU hanteert Israel gerechtvaardigd en proportioneel geweld.

  Want de dubbele oorlogsmisdaad en de burgerslachtoffers zijn voor rekening van Hamas, volgens het internationale oorlogsrecht: http://likud.nl/2012/11/de-oorlogsmisdaden-van-hamas-in-beeld/

  En in het Arabisch – voor eigen publiek – heeft Hamas het nooit over vrede, integendeel, zie link hierboven.

 13. De VS en de EU zijn de grootste wapenproducenten en -handelaars voor dictators en milities waar dan ook op deze planeet. De dictatuur van Nigeria, bijvoorbeeld, wordt daardoor al decennia overeind gehouden zodat Shell door kan gaan met het plunderen en vernietigen van de Nigerdelta. Wat zij “gerechtvaardigd en proportioneel geweld” vinden is in werkelijkheid verre van gerechtvaardigd en proportioneel.

  Ik zei al dat het geweld van Israel er niet alleen is tegen Palestijnse moslims, maar ook tegen Palestijnse joden die daar eeuwen leefden voor de import-Haganah er binnenviel om er een westerse kolonie te stichten. Israel doet slechts alsof het “het land van Joden” is.

  Ik heb een betere hyperlink voor je: http://www.youtube.com/watch?v=-zPSO4REesc
  Zwarte joden worden in “De Joodse Staat” gediscrimineerd door blanke zionisten. Ze worden “infiltranten” genoemd, krijgen nauwelijks werk, werden een of twee jaar geleden door Israelische verhuurders van blanke komaf zelfs zonder meer uit hun huurappartementen gegooid na een algemene oproep door minister Avigdor Liebermann (weer zo’n zionist geboren in de Oekraine, niet in Palestina). Israel is een door en door racistische apartheidsstaat. Niet alleen tegen Palestijnse moslims, ook tegen joden en Palestijnse joden in het bijzonder.

 14. Ja, Israel kent discriminatie, ongeveer in gelijke mate aan die in Europa, triest.

  Maar wij hadden het over de wens van de Palestijnse leiding tot een nieuwe holocaust, dat is toch wel wat heftiger.

 15. Zionisten doen alsof Palestijnen een Holocaust zouden willen. Met dezelfde leugen steunde Israel het witte Apartheidsregime in Zuid-Afrika. als Apartheid daar viel dan zouden de witten massaal afgeslacht worden door de onderdrukte zwarten. Niets daarvan is gebeurd.

  23 november – opnieuw schendt Israel het staakt-het-vuren
  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/201211238226924973.html

 16. Wij doen niet alsof, Hamas herhaalt voortdurend op hun televisiezender wat in hun Handvest staat: dat ze de Joden willen uitroeien:
  http://likud.nl/category/geselecteerd/clips/

  Of ziet u verschil met de nazi’s?
  http://likud.nl/2012/11/hamas-en-hitler-is-er-verschil/