Jun 162012
 

De VVD wil 3 miljard ontwikkelingshulp bezuinigen op een totaal budget van 4,4 miljard. Dat  betekent in feite het einde van ontwikkelingshulp, aldus staatssecretaris Ben Knapen.

Hier toont de hebzucht van de westerse wereld zich in al zijn schaamteloosheid: De groei van onze luxe stokt, dus de hele neoliberale politiek in paniek. Het kan immers niet zo zijn, dat we wellicht die tweede auto de deur uit moeten doen, of die tweede (vlieg)vakantie aan ons voorbij laten gaan, dat 9e paar schoenen maar niet kopen, die hypotheekaftrek van de superrijken of de bankiersbonussen afschaffen enz.

De argumenten van de VVD luiden dat de resultaten van de afgelopen zestig jaar ontwikkelingshulp niet erg overtuigend waren, dat Nederland zich als een van de weinige landen aan de internationale norm voor ontwikkelingshulp houdt, dat niet de staat maar ieder voor zich de morele plicht om te helpen maar moet invullen en dat de allerarmsten van de wereld toch niet het geld hebben om de overtocht naar Nederland te betalen. Dat laatste argument staat er echt! En Nederland mag alleen nog maar een rol spelen bij de aanpak van wereldwijde problemen wanneer er sprake is van wederzijds economisch belang. Anders gezegd, wanneer we er geld aan overhouden. Ook dit staat er echt.

Het mag zo zijn dat veel ontwikkelingsgeld in de zakken van enkelingen verdwijnt en daar moet dan ook echt iets tegen ondernomen worden. Dus nadenken over de wijze waarop we nu ons ontwikkelingsgeld inzetten lijkt me een goede zaak. Maar als de politiek op alle – deels – mislukte projecten zou reageren met inhouden van de subsidie dan zouden we nu zonder spoor, elektriciteit en post zitten, om maar eens een paar voorbeelden in eigen land te noemen. En laten we het dan vooral niet hebben over de JSF, die er ongetwijfeld zal komen als het aan de VVD ligt, ook al lopen de kosten volstrekt uit de hand. Stoppen met ontwikkelingshulp is geen oplossing en getuigt van een gênante snel halen en wegwezen mentaliteit. Of zoals Jolande Sap het uitdrukt: “Egoïsme regeert bij Rutte.”

Wat gebeurt er wanneer de levensstandaard van de ontwikkelingslanden niet omhoog gaat? Dan blijven drommen derdewereld burgers om economische redenen naar het westen komen (ondanks de infame hoop van de VVD dat ze daarvoor niet de middelen zullen hebben), waarmee ze ons – terecht – met een vluchtelingenprobleem blijven opschepen. Terecht, omdat het ten enenmale niet kan dat wij ons hier in het westen druk maken om vakantiereisjes, bonussen of belastingaftrek en elders mensen letterlijk omkomen van de honger.  Een probleem dat ons bovendien net zo goed handen vol geld kost en heel veel onzinnige regelgeving zal opleveren.

Veel beter zou het zijn om de ontwikkelingsgelden efficiënter te besteden. Door het geld niet aan zich verrijkende lokale overheden te overhandigen, maar in de vorm van kleine leningen aan ondernemende individuen. En door vluchtelingen uit de derde wereld niet op te sluiten, maar ze een goede opleiding hier in Nederland te geven en ze na het behalen van hun diploma met een startkapitaal terug naar hun land te sturen. Op die manier bevorder je dat het ontwikkelingsgeld ook daadwerkelijk de ontwikkeling en de economie van het ontwikkelingsland ten goede komt.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)