Apr 052012
 

Er vindt op dit moment een vreemd gevecht plaats tussen de Volkskrant en de regering inclusief gedoger. De Volkskrant meldde op 4 april dat Wilders om het vertrek van Gerd Leers had gevraagd, als zoenoffer voor de vele concessies die de PVV moet doen in het nu al weken durende bezuinigingsoverleg.

De inkt van het artikel was nog niet droog, of Wilders betitelde het stuk als de ‘canard van het jaar’. Maxime Verhagen viel hem even later bij met een tweet, dat er geen enkele reden is om het functioneren van Gerd Leers aan de orde te stellen. En minister-president Mark Rutte vond het blijkbaar nodig om later op de dag de Volkskrant persoonlijk op te bellen teneinde het bericht vriendelijk doch krachtig te ontkennen. Later op de dag benadrukt Rutte nogmaals in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘noch in het Catshuis, noch in een andere setting buiten het Catshuis de positie van minister Leers onderwerp van gesprek is geweest.’

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant, verbaast zich niet over de ontkenning door de regering gezien de grote belangen die er op dit moment spelen. Maar hij houdt voet bij stuk, tot in De Wereld Draait Door toe, met de vermelding dat hij zich op meerdere zeer betrouwbare bronnen baseert die niet alleen uit het CDA komen.  Remarque is een voorzichtig en fatsoenlijk man, maar in feite zegt hij dat een stelletje leugenaars ons land  regeert en momenteel overleg voert over te nemen maatregelen met verregaande gevolgen voor de toekomst van velen.

Op zijn beurt houdt ook Mark Rutte vol. Tijdens de persconferentie na de ministerraad van 5 april kwalificeert hij het artikel van de Volkskrant als ‘totale onzin’. En hij voegt daar aan toe dat een dergelijk bericht schadelijk is voor de positie van de Volkskrant.

Wie van beide partijen spreekt hier de waarheid? Gezien het landsbelang roep ik de Volkskrant op de geheimhoudingscode te doorbreken en haar bronnen te noemen. Een regering die bestaat uit leugenaars heeft het morele recht verspeeld om te beslissen over de toekomst van haar burgers en dient derhalve naar huis gestuurd te worden.

 

  2 Responses to “Volkskrant versus Regering”

  1. Bronnen moet je voor zo’n akkefietje niet prijsgeven. Geheime bronnen zijn essentieel voor goede, waakzame journalistiek. Als je de bron openbaart, zal de tipgever zich voortaan wel tien keer bedenken voordat hij weer met een scoop naar een dagblad stapt. Philippe Remarque moet zijn lippen stijf op elkaar houden. De geschiedschrijving zal uiteindelijk de waarheid boven tafel halen – als niemand eerder uit de school klapt tenminste.

    Iedereen moet voor zichzelf bepalen wat hij van deze kwestie vindt. De Tweede Kamer kan de coalitie en de PVV om uitleg vragen. Als er geen helder antwoord komt, dan gaat het politieke bedrijf gewoon weer verder. Soms duurt het decennia voordat de waarheid boven tafel komt. Het zij zo…

  2. Zoals zo vaak spreken beide partijen de waarheid. De positie van Leers is geen ‘officieel’ punt op de agenda geweest, maar is wel degelijk ‘informeel’ door Wilders op tafel gebracht en er meteen door Rutte en Verhagen weer vanaf geveegd. De ontkenning van Rutte is totaal ongeloofwaardig en had er beter aangedaan zijn mantra te herhalen: over de onderhandelingen worden geen mededelingen gedaan. Dan had de pers een ‘field day’ gehad, maar dat hebben ze nu ook. Nu staat Rutte gewoon als leugenaar te boek.
    Remarque is een te slimme en inderdaad te fatsoenlijk man om zich een oor te laten aannaaien door het CDA. Zijn claim van meerdere bronnen is dus waar, dus is het bericht waar. En staat Rutte te liegen. En blijven wij met Leers opgescheept en Leers met zijn vermaledijde baan.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)