Feb 152012
 

Voor mensen die zelf niet sterk in hun schoenen staan, vormen vreemdelingen al gauw een bedreiging. Doen alsof dit gevoel van bedreiging onzin is, leidt niet tot een oplossing van het probleem.

In het verleden is vooral de linkse politiek met dit gegeven verkeerd omgegaan. Gedreven door het solidariteitsbeginsel onthaalde men de minder bedeelde vreemdeling gastvrij en stelde geen inburgeringseisen. Links bagatelliseerde de achterdocht van de autochtone Nederlander die geconfronteerd werd met de onbegrijpelijke taal van de nieuwe burgers en hun afwijkende gewoontes. Gewoontes die hen vaker dan gemiddeld met de Nederlandse wet in aanraking brachten.

Dat een meneer met een peroxide hoofd de onderbuikgevoelens vervolgens voor eigen electoraal gewin exploiteert door de achterdocht jegens deze vreemdelingen aan te wakkeren tot haat, brengt ons nog verder van huis. Eerst waren het de moslims en nu deze mantra lijkt uitgewerkt, tovert hij de Oost-Europeanen als nieuwe doelgroep voor vreemdelingenhaat uit zijn hoge hoed.

Vreemdelingen onthalen wij gastvrij. Wanneer ze willen blijven is het zaak ze te helpen om Nederlander te worden, zowel in taal, werken en het naleven van de wet. Vreemdelingen stigmatiseren wakkert de slechtste gevoelens in de mens aan. Die les zouden we nu eindelijk eens geleerd moeten hebben.

  4 Responses to “Het menu: vreemdelingenhaat”

 1. Vandaag was ik bij mijn kapper. Die vertelde mij dat zijn vrouw, 58 jaar oud, afgelopen week was beroofd in Amsterdam, vlakbij het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis waar ze werkt. Allemaal ellende volgde: aangifte bij de politie die erg lang duurt, nieuwe sloten, stress, 350 euro kwijt, et cetera.
  Een paar weken eerder was een vrouwelijke collega van bovenstaande vrouw hetzelfde overkomen. Ook allemaal ellende, bij haar was bovendien de oogkas kapot geslagen.

  Ik vroeg wie de daders waren, en wist het antwoord eigenlijk al: in beide gevallen waren het Nederlanders met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

  We praatten even na en zeiden: de politie moet hier weer respect krijgen, zoals in Spanje of Duitsland. En de straffen voor dit soort lieden moeten omhoog, en snel ook. Geen van ons zij echter: ‘flikker al die moslims het land maar uit’. Het woord moslim viel niet eens…

  Geert Wilders krijgt veel stemmen. Niet omdat zijn kiezers racist of fascist zijn, maar omdat ze het gewoon hebben gehad met bepaalde zaken in Nederland: het graaien bij woningbouwcorporaties, het verdwijnen van de wijkagent, schooldirecteuren die zich niet met onderwijs bemoeien maar alleen maar met de volgende fusie, en ja, ook doordat ze de overlast van vaak Marokkaanse jongeren in bijvoorbeeld bussen in Gouda spuugzat zijn.

  Geen enkele partij doet iets aan bovenstaande: het CDA niet, de PvdA weet niet eens meer wat ze wil, de VVD niet en D66 en Groenlinks ook niet. Veel partijen weigeren zelfs bovenstaande te benoemen, net als veel stemmers op deze partijen.

  Ik weet nu ook alweer wat de reacties zijn op mijn bericht van stemmers op bovenstaande partijen: dat heus niet alle overvallen door Marokkanen worden gepleegd. Denk je nu echt dat ik dat niet weet? Denk je nu echt dat mijn kapper, een doodnormale fatsoenlijke eerlijke niet-racistische man, dat niet weet? Echter het gebeurt wel wat vaker dan gemiddeld. Net zo goed als het anno 2012 wat vaker dan gemiddeld gebeurt dat een schooldirecteur zich niet meer met het onderwijs bezighoudt, maar met zijn carrière.

  Geert benoemt zaken, en niet altijd op een goede manier, dat vind ik ook. Echter hij doet in ieder geval. Hij komt ook met oplossingen, die niet altijd de mijne zijn, maar hij komt met oplossingen. Als de andere partijen in Nederland dit zo vreselijk vinden, als mensen dit zo vreselijk vinden, dan moeten ze gewoon eens kijken wat hier nu echt de problemen zijn, waar mensen nu echt mee zitten. En nee, dat is niet de islam. Dat is wel: zaken niet benoemen, kiezers minachten (‘jij bent dom’) en A zeggen en vervolgens B doen.

 2. Pepijn,

  Vreselijk wat deze vrouwen overkomen is, dit grove geweld, vaak voor een paar euro. En even vreselijk dat de gevestigde politieke orde daarop en op de andere door jou genoemde zaken veel te weinig reageert. En ik denk dat je gelijk hebt dat veel kiezers om die reden bij deze partijen weglopen.

  Maar Pepijn, vertel mij eens wat je er mee wint wanneer je weet dat de overvallers Marokkanen waren. Het probleem waar iets aan gedaan moet worden is de gebrekkige handhaving van de orde. De wetenschap dat het hier om Marokkaanse jongens ging maakt het echt niet veiliger, dus doet het er niet toe. Integendeel, je loopt er het levensgrote risico mee dat je bepaalde bevolkingsgroepen stigmatiseert en dan zijn we verder van huis.

  En dan Geert, die met oplossingen komt en volgens jou niet A zegt en vervolgens B doet. Hoe zat dat met de AOW-leeftijd nog eens? En hoe zal het met de hypotheekaftrek gaan, denk je? Ik vind dat je Geert hier iets te rooskleurig afbeeldt en de andere partijen iets te negatief. In de werkelijkheid zitten ze dichter bij elkaar qua rechtlijnigheid, dan wel A zeggen en B doen.

  Kortom, ik deel je zorgen, maar zie echt niet in waarom het ons verder helpt om de afkomst van de crimineel te noemen en vindt het gedrag van de PVV minder rechtlijnig dan jij het in jouw commentaar afschildert..

 3. Frans,

  Wat deze kapper ook stelt, en wat ik ook zeg is: bij zowel hem als bij mij doet de afkomst er totaal niet toe wat de oplossing betreft. Wij denken beide dat de oplossing ligt in een andere politie- en justitie-apparaat. Letwel, dat is EEN oplossing, dat hoeft niet DE oplossing te zijn, of de enige oplossing. Dat is gewoon wat wij toevallig denken. Over die oplossing, daarover moet je discussiëren, argumenteren.

  Aan deze oplossing gaat vooraf dat de criminelen van Noord-Afrikaanse komaf waren. Wat wel vaker het geval is, eufemistisch gesteld, alhoewel Polen en Roemen met een snelle inhaalslag bezig zijn, kijkend naar het aantal gedetineerden (bron: DJI).

  Deze probleemanalyse is van belang omdat je het probleem dan beter kunt oplossen. En wederom, die analyse wordt vaak niet gemaakt, omdat je die niet mag maken. Of omdat de analyseresultaten worden gebagatelliseerd: ‘het valt wel mee’.

  Ik ben geen racist, en kan zelfs heel kwaad worden als mensen mij zo noemen. Ik zie individuen die crimineel zijn, geen groepen. Maar ik zie ook dat die groepen vaak een Berberse afkomst hebben. Natuurlijk niet altijd, maar wel vaak. Als je dat weet dan kun je je specifiek in die groep gaan verdiepen. Om zo tot een oplossingen komen, linkse- en rechtse oplossingen. Zodat je een normaal debat daarover krijgt. What is wrong with that?

 4. Hallo Pepijn,

  Het verband tussen criminaliteit en afkomst is zeker een interessant gegeven voor een wetenschapper of een beleidsmedewerker van een ministerie. Want wellicht kun je dan strategieën bedenken, die de bovenmatige criminaliteit bij die bevolkingsgroep doen afnemen. Als bijv blijkt dat het om 2e generatie Berberjongeren gaat, die veelal geen baan hebben (wat ik me zou kunnen voorstellen), dan kun je gericht beleid ontwikkelen om die mensen aan een betaalde baan te helpen. Als het bv om criminele allochtonen gaat, kun je ze een verblijfsvergunning weigeren, enz. En ja, je moet de achterdocht van de autochtone Nederlander als politicus zeker serieus nemen en niet ontkennen of wegwuiven.

  Maar vind jij dan niet dat Wilders dit gegeven aangrijpt voor electoraal gewin? En vind jij niet dat daar een levensgroot risico inzit, nl dat de hele bevolkingsgroep gestigmatiseerd wordt? Want zoals gezegd, mensen die niet al te sterk in hun schoenen staan, kunnen de schuld van bepaalde tegenslag makkelijk op de schouder van een ander laden, puur en alleen omdat die ander tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort. Jij en ik kennen dit mechanisme toch maar al te goed en weten toch ook waartoe dit kan leiden? Ben jij dan niet bang dat de wijze waarop Wilders hier mee omgaat het risico van dit soort ontsporingen in zich herbergt?

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)