Dec 182011
 

De verhalen over het seksueel misbruik in de rooms katholieke kerk slaan in als een bom. Het rapport van de commissie Deetman beschrijft gedetailleerd hoe perverse geestelijken pubers die aan hen waren toevertrouwd jarenlang tot seks hebben gedwongen.

Het NRC Handelsblad schrijft dat een jongen in een volle klas op een seminarie de leraar oraal bevredigde achter de lessenaar. Dit was alleen mogelijk als de geestelijken streng leiding gaven. Iedereen in de klas wist het, niemand durfde er wat van te zeggen. Vermoedelijk was dit geen incident en gebeurde dit vaker op rooms katholieke scholen en instituten.

Probeer deze scène eens te visualiseren. Als het niet zo pijnlijk was, zou je denken dat hier gaat om een beschrijving van een fragment uit een slechte pornofilm: Student sucks teacher.

Zo iets kan alleen maar gebeuren in een cultuur van bevelen. Kinderen die vóór medio jaren negentig zijn groot geworden moesten hun ouders en opvoeders gehoorzamen. Zij hadden niets in te brengen. Zij hadden angst voor gezagdragers.

Je zou willen dat de jeugd zestig jaar geleden al blackberries op zak had gehad. Zodat ze het seksueel misbruik (stiekem) op beeld had kunnen vastleggen. Dat had een hoop ellende kunnen voorkomen.

  2 Responses to “Het menu: Blackberries”

  1. Het is goed, dat al die rottigheid althans bij de katholieke kerk nu is blootgelegd. Nu komt het erop aan de slachtoffers te helpen. Daar ligt niet alleen een opdracht voor de officiële kerk, maar ook voor mij en voor jou. En zo geldt voor iedereen de opdracht waakzaam te zijn, niet alleen binnen de katholieke kerk, maar in de gehele maatschappij. Want het is niet voorbij.

  2. Ik verwacht dat er tegenwoordig in de rooms katholieke kerk geen seksueel misbruik meer plaatsvindt. Misschien door een enkeling, maar het grootschalige misbruik door geestelijken is toch wel voorbij. De nog levende daders mogen niet onbestraft wegkomen. Deetman heeft al gezegd dat veel zaken inmiddels verjaard zijn. Het strafrecht kan zich er dus niet meer over uitspreken.

    Als het nog kan moeten de slachtoffers zich verenigen en civiele gerechtelijke procedures beginnen. De rechterlijke macht moet zich over het seksueel misbruik uitspreken. De r.k. kerk heeft zijn kans om het intern op te lossen verspeeld.

    En John, ik houd mij ogen open. Als ik kindermisbruik zou tegenkomen, dan meld ik het bij de autoriteiten.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)