Jun 282011
 

Beste Job Cohen,

Vanmiddag heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA ingestemd met een verbod op onverdoofd slachten. Dit ondanks de disproportionaliteit tussen de gevolgen van het verbod voor het dier – hooguit een paar seconden minder leed op een veelal ellendig dierenleven van zo’n jaar of 6 – en de ingrijpende gevolgen voor de Joodse en Islamitische medemens. Om nog maar te zwijgen over de adequaatheid van het verrichte wetenschappelijk onderzoek naar het lijden van dieren bij onverdoofde slacht. Het moge duidelijk zijn dat het hier een onvoldoende doordacht en overhaast genomen besluit van de Tweede Kamer betreft met opvallend irrationele trekjes.

Omdat de besluitvorming in de Tweede Kamer zich wel vaker langs dit soort kronkelige steegjes beweegt, zou ik me bij het besluit hebben neergelegd, ware het niet dat een duidelijke meerderheid van de PvdA-ledenraad de Kamerfractie op heeft geroepen om het wetsvoorstel zonder voorbehoud te verwerpen. Dat de PvdA in een democratisch stelsel mijn stem als individu soms naast zich neer moet leggen kan ik begrijpen, maar wanneer de Kamerfractie de meerderheid van haar achterban niet meer vertegenwoordigt in haar stemgedrag, wordt duidelijk dat mijn stem er niet toe doet, ongeacht of het een individuele stem is of die van de meerderheid.

Beste Job Cohen, ik verzoek u mijn naam van de PvdA-ledenlijst te schrappen. Ik wens niet langer lid te zijn van een partij waarvan de ‘regenten’ in den Haag hun naam eens te meer eer aan doen door de leden blijkbaar alleen in verkiezingstijd belangrijk te vinden.

Met teleurgestelde groet,

Frans Schütt

 

  5 Responses to “Regentengedrag van de PvdA”

 1. Waar is het idee ontstaan dat de pvda-stemmer tegen het verbod is? Omdat de ledenraad toevallig heeft tegengestemd? De ledenraad vertegenwoordigt de pvda-stemmer niet. Ik was er niet, maar als ik er was, dan had ik voor het verbod op ritueel slachten gestemd. Mensen die naar zo’n stemming komen zijn heel actief betrokken bij de partij, maar dat wil niet zeggen dat zij gelijk hebben met hun tegen stem.

  Politici moeten met een helicopterview de grotere belangen behartigen. Zij bepalen het beleid, niet de de leden van de raad. Politici moeten voor de troepen uitlopen en mogen hun oren niet laten hangen naar wat een bepaald deel van de achterban wil. Durf impopulaire keuzes en beslissingen te nemen. Ookal kost dat je uiteindelijk stemmen en zetels bij de verkiezingen.

  Het rituele slachten is een goed gebruik voor religieuze moslims en joden. Maar deze wet is wel plusminus 2000 jaar geleden vastgelegd. Imiddels hebben wij geleerd om zelfstandig na te denken en ons niet meer te laten voorschrijven wat religieuze boeken ons vertellen. Nu komen wij tot inzicht dat dieren niet mogen lijden, ook niet omwille van geloofsriten. Een prima zaak.

  Joden en moslims wen er maar aan. Als jullie Halalvlees willen importeer je dat maar uit België of Duitsland. In Nederland regeert het gezond verstand. Dieren moeten zo min mogelijk onnodig lijden, daarom mag onverdoofd slachten alleen nog maar onder stricte voorwaarden.

 2. Joost,

  lees bijgaande over de samenstelling en de status van de PvdA-ledenraad en oordeel zelf over de representativiteit van deze raad:

  http://www.pvda.nl/vereniging/over+de+pvda/Vereniging/Politieke+Ledenraad

  De status van het besluit van de ledenraad is er dus een van zwaarwegend advies. Dat wil zeggen dat de Kamerfractie hier alleen met een duidelijke motivering van af mag wijken. En daarmee kom ik bij het tweede punt van je reactie: hoe overtuigend is dat verbod op onverdoofd slachten dan wel, dat de Kamerfractie heeft gemeend af te moeten wijken van het zwaarwegend advies van de ledenraad?

  Wat in ieder geval duidelijk in de berichtgeving naar voren komt, is dat de wetenschappelijke rapporten over het lijden van het dier bij onverdoofd slachten elkaar tegenspreken. De onderzoekers van het Wageningse rapport zijn zelfs nooit gaan kijken bij de enige Joodse slachter die Nederland rijk is. Lees over de chaos en willekeur bij de besluitvorming bv:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6175/Amanda-Kluveld/article/detail/2457264/2011/06/24/Ook-amendement-koosjere-slacht-deugt-niet.dhtml

  Maar zelfs wanneer het dier bij onverdoofd slachten pijn voelt, zal dit hooguit een kwestie van seconden zijn. En wij maken een ‘halszaak’ van deze paar seconden, terwijl we er de hand niet voor omdraaien om diezelfde koe zo’n 6 jaar lang continu in een stal te laten staan waar ze nauwelijks beweging heeft, gebrandmerkt is, met afgezaagde horens enz.? Wij maken geen punt van de jacht op dieren, die veelal veel pijnlijker voor de beesten afloopt? Wat doen we met kreeften? Vissen? En zo kan ik nog ettelijke voorbeelden verzinnen. Kortom hoe ‘gezond’ is dat Nederlandse verstand, dat een minuscuul onderdeeltje van dierenleed – waarvan het nog maar de vraag is of het inderdaad extra dierenleed is – er uit haalt en daar zo’n geweldige kwestie van maakt? Uitgerekend dát minuscule onderdeeltje, waarmee het de gehele Joodse en Islamitische gemeenschap in ons land tegen zich in het harnas jaagt en het voor sommige gewetensbezwaarde Joden of Islamieten onmogelijk maakt nog langer hier te wonen?

 3. Op de middelbare school leren scholieren dat de leden van de Staten-Generaal zonder last of ruggespraak gekozen zijn. Zij hebben alle vrijheid om te stemmen, zonder dat zij daarbij op enigerlei wijze rekening hoeven te houden met de wensen van de achterban.

  Het draait erom dat wij dieren een pijnlijke dood willen besparen. Het gaat er bij onverdoofd slachten juist om dat ze nog even pijn voelen, terwijl ze overlijden. Dat moet afgelopen zijn. Dus slachten wij ze pas nadat wij ze hebben verdoofd.

  Met de inzichten van vandaag zou iedereen de onverdoofde slacht moeten afwijzen. Religievrijheid botst hier met dierenwelzijn. De religie moet hier een pas op de plaats maken. Waarom moeten religieuzen vasthouden aan eeuwen oude riten? Het getuigt van lef om te zeggen: ‘die geboden en geschriften uit de Heilige Schrift leven wij niet meer na. De voortschrijdende beschaving heeft het denken hierover diametraal veranderd’.

  Dit willen wij in Nederland niet. Joden en moslims kunnen halalvlees uit onze buurlanden importeren. Het maakt geen verschil, alleen dat wij de minder beschaafde handelingen niet meer toestaan.

  Misschien is het verbod er te snel doorheen gejast. Er is nauwelijks een breedgedragen discussie geweest. Mensen voelen zich overrompeld door de besluitvaardigheid. Maar het punt is duidelijk: dierenwelzijn en de goede zorg voor ons vee hoort bij de beschaving van vandaag.

  Deze wet zou de opmaat moeten zijn voor een betere omgang met en behandeling van de dieren die voor de slacht zijn bestemd. Hopelijk komt er ook een einde aan de megastallen en het vervoer van dieren in te kleine veewagons. Langzaam maar zeker moeten de misstanden in de veeindustrie worden opgeruimd. Het is prima dat de wetgevende en controlerende macht daar nu aandacht aan besteden. Hopelijk blijft het niet bij het verbod op onverdoofd slachten alleen.

 4. In de Volkskrant van zaterdag 02 juli lees ik dat ik een hugbunny ben. Oftewel een stedeling die fel tegen het neerknallen van wilde dieren is, omdat hij een ideaal beeld van de natuur met daarin volop wilde beesten voor ogen heeft. Nu is voor mij eindelijk duidelijk hoe ik aan zulke verbeten standpunten kom ten aanzien van dierenwelzijn.

  Hugbunny,

  Joost

 5. Wat deze kwestie betreft kun je het als mens nooit goed doen: ben je een hugbunny, dan moet je lijdzaam toezien, hoe de leeuw op zijn dooie akkertje de achterbout van een gazelle begint op te eten, terwijl het arme dier nog leeft. Maar knal je de leeuw af, dan zal hij lijden. Misschien moeten wij als mens er ons bij neerleggen dat er zoiets als pijn bestaat en moeten we het dier niet te zeer door menselijke ogen beschouwen.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)