Mei 022011
 

Mijn dochter is een van de vele studenten die bij Inholland de opleiding MEM heeft gevolgd. Vier jaar van haar leven en een investering van zo’n vijftigduizend euro. Tijdens deze vier jaar heeft ze meerdere malen haar twijfels uitgesproken over de waarde van het groeps- en competentiegerichte karakter van de opleiding. Beide aspecten betekenden in feite dat de opleiding toetste op deelnemen en aanwezigheid en niet op individuele kwaliteit. Men moest als groep een opdracht uitvoeren en kreeg daarvoor een groepscijfer van de docent. De bijdrage van iedere student afzonderlijk aan deze prestatie werd niet door de docent gecontroleerd. Het aandeel van de docent in het onderwijs was ook verder minimaal, want ‘zelfredzaamheid’ van de student vormde een belangrijke peiler van de te ontwikkelen competenties. Ondanks deze twijfels over de kwaliteit heeft mijn dochter de opleiding toch afgerond, er op vertrouwend dat docenten en schoolleiding wisten wat ze deden. Achteraf blijkt dat ze haar twijfels beter serieus had kunnen nemen.

Na de desastreuze rapportages van de Inspectie en NVAO weten alle werkgevers van Nederland dat het diploma MEM niets voorstelt. Het vermelden van de opleiding op het cv van mijn dochter heeft eerder een averechtse uitwerking. Daarmee is haar diploma, vier jaar toekomstvoorbereiding en vijftigduizend euro door de gootsteen gespoeld. Dat is een ramp voor haar. Dat is een criminele daad van de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Onderwijsinstellingen hebben als doel om leerling of student kennis en vaardigheden bij te brengen die hem meer houvast geven voor het leven in onze complexe samenleving. Inholland heeft haar studenten primair beschouwd als pionnen in een economisch steekspel met de minister en daarmee misbruik gemaakt van hun vertrouwen.

Het minste wat de verantwoordelijken kunnen doen is deze jonge mensen schadeloos stellen door ze de mogelijkheid te bieden een nieuwe opleiding te volgen, zodat ze alsnog met een diploma dat wel iets voorstelt de arbeidsmarkt op kunnen. Dit is minimaal, omdat het sowieso betekent dat ze pas enkele jaren later dan de niet-gedupeerde student de arbeidsmarkt kunnen betreden. Met alle gevolgen van dien voor zaken als pensioenopbouw, het kunnen kopen van een huis en het plannen van privéleven. Maar niets doen is nog erger, want dat betekent een leven lang genoegen nemen met een positie onder je niveau.

Maar wie zijn de verantwoordelijken die hier op aangesproken kunnen worden? Is dat de overheid die de opleidingen subsidieert op basis van studentenaantallen en uitgereikte diploma’s en daarmee in de hand werkt dat het management het aantal diploma’s belangrijker vindt dan de kwaliteit van het diploma? Is dat de organisatiestructuur van de hedendaagse onderwijsinstellingen, waar het management meer en meer zeggenschap krijgt ten koste van de docenten, de eigenlijke professionals? Of zijn dat de managers zelf, die vaak helemaal niet uit de onderwijswereld komen en in vele gevallen meer verdienen dan de Balkenende-norm hen toestaat?

Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat het strikken van jonge mensen om vier jaar van hun leven te investeren in iets dat voor hen waardeloos blijkt te zijn een criminele daad is die vervolgd dient te worden. Hier is sprake van een vorm van misleiding, die vele malen ernstiger te nemen is dan de gedupeerde spaarders bij IceSave.

  3 Responses to “Verantwoordelijk management Inholland vervolgen”

 1. De voorbeelden die je aanhaalt, gebeuren op iedere Hoge School. Ik heb dezelfde ervaringen opgedaan tijdens mijn periode op de HvU. Ik had zelf ook grote twijfels over het niveau. Ik uitte op school wel eens kritiek, maar dat was aan dovemansoren gericht. Het niveau ontstijgt de lesstof van havo 5 niet. Het is een bittere constatering. Desalniettemin blijkt gewoon dat HBO-ers in trek zijn bij werkgevers. Omdat jouw dochter een prachtige vooropleiding (inside info) heeft afgerond, zou ik mij niet zoveel zorgen maken over haar carriereperspectieven.

  Wel mag je woedend zijn op de opleiding. Je wilt kennis en vaardigheden opdoen. Opleidingen moeten intellectueel uitdagen. Je dochter heeft dat gemist. Daarvoor is ook zeer veel geld betaald. Ik zou mij gigantisch bekocht voelen.

  Het onderwijsveld moet zich schamen dat het niveau van het aangeboden onderwijs lijdt onder de drang om zoveel mogelijk geld te verdienen.

  Succes,

  Joost

 2. Hoi Joost,

  Ik ging er inderdaad al vanuit dat mijn opleiding/Hogeschool het topje van de ijsberg is. Het probleem is veel groter en ik denk dat nu de tijd is aangebroken om het gebrekkige (hoger) onderwijs in Nederland te gaan aanpakken. Overigens heb ik zelf wel alles uit mijn opleiding gehaald wat er in zat en ben gelukkig wel intellectueel uitgedaagd, omdat ik mijn afstudeerscriptie in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen heb geschreven. Maar dit alles op geheel eigen initiatief en zonder enige begeleiding vanuit mijn studie (wel vanuit de RU trouwens). Ook daar wordt een mens niet slechter van, het maakt je zelfstandig en inventief. Alleen vind ik het kwalijk en zonde dat het me niet het diploma oplevert wat ik verdien en waar ik hard voor gewerkt heb. Mijn geld was ergens anders beter besteed geweest. Nu betaal ik met pijn mijn studieschuld af..maar ja, dat doen we waarschijnlijk allemaal. 😉

  Hartelijke groet,

  Rosa

 3. Beste Rosa,

  Doekle Terpstra wil de naam van de Hogeschool Inholland veranderen. Als afgestudeerde van de Hogeschool zit je bij een sollicitatiegesprek als de interviewer opmerkt: ‘jouw opleiding cq hogeschool ken ik niet’. Dan mag jij vertellen dat je eigenlijk het papiertje van de Hogeschool Inholland hebt. Maar dat je die naam niet meer hoeft te gebruiken omdat die is besmeurd. Nou, dan sta je sterk.

  Dit is niet de juiste oplossing voor de leerlingen die zo’n diploma al op zak hebben en aan het solliciteren zijn.

  Hartelijke groet,

  Joost

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)