Apr 212011
 

Tijdens en na de eerste Arabisch-Israelische oorlog werden zo’n 700.000 Arabieren uit de jonge staat Israel verdreven of sloegen op de vlucht. Hetzelfde gebeurde met een ongeveer even grote groep Joden in de Arabische landen. De Arabieren die zich later Palestijnen gingen noemen vluchtten naar omringende Arabische landen, de Joden vluchtten naar Israel.

In Israel hebben de verdreven Joden een nieuw leven opgebouwd. Het resultaat daarvan is zichtbaar. Ze zijn er in geslaagd om een wildernis om te toveren in een vruchtbaar gebied. Een gebied waarvoor ze tot de laatste snik zullen opkomen.

De Palestijnen hebben hun claim om terug te keren nooit opgegeven. En zitten nu al meer dan 60 jaar in vluchtelingenkampen. Dat wordt  gefaciliteerd door de VN, die zorgen voor voedsel, onderwijs, medische en sociale zorg.

Wat gebeurt er met gezonde mensen die hun hele leven lang zitten te wachten en ondertussen gepamperd worden? Die nooit in hun eigen onderhoud hebben voorzien? In de psychiatrische wereld noemt men zoiets institutionalisering: men durft de beschermde omgeving niet meer te verlaten om op eigen benen te gaan staan.

Eigenlijk zijn de VN de grootste boosdoener in het al meer dan 60 jaar durende conflict tussen Israel en de Palestijnen.

  9 Responses to “Pamperen op grote schaal”

 1. Ik kom hier via Planeet GroenLinks. Gefeliciteerd, meneer Schuett, dat u bij de verzanelblogs van GroenLinks, deze zionistische hasbara geplaatst krijgt. “De verdreven Joden zijn er in geslaagd de wildernis om te toveren in een vruchtbaar gebied”. Feit 1: Al voor de komst van grote aantal nieuwe Joodse inwoners was er een grote export van door Palestijnen (o, pardon, door Arabieren) geteelde sinasappels. Feit 2. Israel steelt water uit de Palestijnse gebieden.

 2. Beste Fennie,
  De door jou gehanteerde kwalificaties laat ik geheel voor jouw rekening. De door jou genoemde ‘feiten’ mogen waar zijn, maar ik zie niet in welke zin ze afbreuk doen aan de door mij genoemde feiten. Klopt het soms niet dat de verdreven Joden niet in vluchtelingenkampen zijn gaan zitten, maar voortvarend aan de slag zijn gegaan om van wildernis vruchtbaar gebied te maken? En klopt het wellicht niet dat grote groepen Palestijnen tot op de dag van vandaag in vluchtelingenkampen zitten, hopend op terugkeer naar gebieden die ze zestig jaar geleden ontvlucht zijn? En dat ze al die tijd door de VN van voedsel, onderwijs, medische en sociale zorg zijn voorzien? En is de vraag dan niet gerechtvaardigd wat meer dan 60 jaar onderhouden van mensen met die mensen doet?

 3. Geachte heer Schuett,

  1. Het is gebruikelijk bij weblogs om eerst de reactie van een lezer zichtbaar te maken en dan, als blog-schrijver, daar evt. op te reageren.
  Dat u mijn tekst weglaat, druist in tegen blog-etiquette.
  2. Ik nomineer u hierbij voor de Ratna Pelle-prijs. Mw. Pelle is een goedprater door dik-en-dun van alles wat Israel doet, en als zinoniste al langer actief iin GroenLinks.

 4. LS,

  Bij een tweede poging zie ik dat mijn tekst wel zichtbaar is.??????

  Mijn tweede punt, uw nominatie voor de Pelle-prijs, handhaaf ik.

 5. Beste Fennie,

  Ik constateer dat je meer bezig bent met het kwalificeren van mensen dan met het aangaan van een inhoudelijke discussie. Jammer.

 6. Beste Frans,

  In de Noord-Afrikaanse landen (en wellicht ook in het Midden-Oosten) is bijna geen economie opgebouwd. De detailhandel is niet zo groot en sterk als in Europa. Er is nauwelijks sprake van een mkb-sector. Mensen lijken helemaal niet economisch ingesteld. De politiek heeft al die jaren nooit iets gedaan om mensen aan te zetten om eigen bedrijfjes te beginnen. Hoe zou dat komen?

  Joden zijn altijd heel ondernemend geweest. Dat komt deels omdat zij in veel beroepen en sectoren werden uitgesloten. Hierdoor moesten zij ondernemend zijn om geld te verdienen. Dergelijke daadkracht mis je bij moslims in Noord-Afrika.

 7. Joost van der Ruijt = Frans Schuett, ik zal uw alleen-samen-spraak niet storen

 8. Beste Fennie,

  Je mag mij best storen. Ik steek nog wat op van je reacties. Ik weet namelijk bijna niets over dit heikele onderwerp. Het is interessant als er naar aanleiding van een stukje discussie ontstaat. Dat geeft weer een breder inzicht in het onderwerp. Kortom, blijf vooral reageren.

  O ja, de vergelijking Joost=Frans gaat mank. Wij zijn twee verschillende mensen met een eigen visie.

  Dag,

  Joost

 9. Joost,

  als je b.v. de boeken leest van nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez over het leven in Caïro gedurende de jaren ’20 -’40 van de vorige eeuw, dan wordt duidelijk dat er in die stad wel een bloeiend mkb bestaat. Fennie heeft het in een van haar reacties over sinaasappelplantages in het toenmalige Palestina, dus er moet daar ook een draaiende mkb-economie geweest zijn. Wellicht kan zij ons vertellen hoe uitgebreid die was en in welke mate het land al vruchtbaar gemaakt was voor de komst van de grote groepen Joden (er hebben altijd al Joden in Palestina gewoond, maar vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw is er sprake van een grote volksverhuizing.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)