Jan 182011
 

Gerd Leers kondigde bij Pauw en Witteman van 12 januari aan dat  hij voornemens is onwillige “illegalen” te concentreren in kampen met sober regime en beperkte vrijheid om ze te stimuleren hun “verantwoording” te nemen door op te houden in Nederland te blijven bestaan. Hier gaan mijn haren echt recht overeind  staan van verbijstering en ontzetting.  En wanneer ik kijk naar de reacties op dit voornemen valt mij op dat men zich vooral druk maakt over de hordes illegalen die ons land het faillissement in zouden jagen. Er is geen hond die zich werkelijk afvraagt hoe wij met deze mensen omgaan.

Eerst zeggen we dat we het niet acceptabel vinden wanneer mensen asiel in ons land aanvragen omdat ze een beter leven willen hebben ( asielzoekers om economische motieven). Hoezo zouden ze dat niet mogen? Wij hebben in het verleden hun landen leeggeplunderd.  Daar hebben we ze echt geen toestemming voor gevraagd.  Dat leegplunderen is trouwens geen verleden tijd, want dat doen we nu nog steeds.  Ook steken we hen de ogen uit met onze over hun rug verkregen welvaart, dumpen we onze troep al dan niet illegaal in hun landen zonder verantwoording te nemen voor wat we daar eigenlijk allemaal uitvreten,  werpen allerhande barrières op tegen eerlijke handel,  gebruiken hun landen om er grof geld aan te verdienen en zeggen vervolgens  dat zij niet mogen delen in onze welvaart.

Als het moet sturen we ook nog een of ander “vredeslegertje” naar hun land dat er onze  belangen veilig stelt, maar liever nog verkopen we hen onze wapens zodat ze elkaar onderling kunnen afmaken.

Trouwens, de meesten van ons zouden ook voor geen goud van de wereld willen leven in een der landen die deze mensen ten einde raad ontvluchten, na een lange en moeizame periode van het moeten ondergaan van onderdrukking en  maar moeten zien te overleven onder een idioot lage ‘overlevingsstandaard’.

Ook daar laten we het niet bij. Nee, we vinden een nieuwe term uit: de illegaal.  Een illegaal is iets  vies, wat je ten koste van alles moet kwijtraken, het maakt niet uit hoe, als je er maar vanaf bent.  Dat gaat echter niet zo maar in ons landje.  We leven immers in een democratie en een beschaafd land. Hè, vervelend toch.  Gelukkig is er een slimmerik die het anders formuleert:  een illegaal is iemand die in strijd met de wet in ons land verblijft. Is het niet geniaal?

Die wet moet er wel nog even komen. Dus maken onze volksvertegenwoordigers in hun onmetelijke wijsheid met onze toe- en instemming en met de handtekening van onze  koningin vervolgens flux een nieuwe wet die zegt dat mensen aan bepaalde regels moeten voldoen om in ons land te mogen zijn. Voldoen ze daar niet aan, dan zal de rechter met genoemde wet in de hand hen sommeren het land te verlaten.  Vanaf dat moment zijn ze namelijk officieel “illegaal”.

En wat wil nu het toeval? Juist die mensen uit bovengenoemde landen die wij leegplunderden en nog leegplunderen, diezelfde mensen die in hun eigen land de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden, ook omdat ze met corrupte door ons in het zadel  geholpen en gehouden regeringen arm gehouden worden, ja juist die mensen hebben een heel grote kans niet aan die regels die wij opgesteld hebben te kunnen voldoen.  En dat is ook onze bedoeling. We noemen dit het terugdringen van het aantal mensen die in ons land een kans maken asiel te krijgen.

We gaan wederom verder. De asielzoeker moet bewijzen dat hij is wie hij zegt te zijn, komt van waar hij zegt te komen, en vooral moet hij echte door de autoriteiten van zijn land van herkomst ondertekende en gewaarmerkte documenten overleggen die bewijzen dat hij de waarheid spreekt, zo niet, dan kan hij het schudden:  verzoek afgewezen, inpakken en weg wezen. Kòmt iemand in de asielprocedure, dan zit hij om te beginnen ook nog jarenlang met meer mensen op een kluitje in een kamertje in een gebouw met een hek eromheen te wachten en duimen te draaien, want hij màg – al zou hij het nog zo graag willen – niet eens werken voor zijn levensonderhoud.  Ondertussen mag hij wel alvast profiteren van onze welvaart op zijn kamertje dat hij deelt  met de nodige anderen en dat hij mag bewonen met een leefgeld van – als ik me niet vergis – € 50 per week.

Wij mogen hem overigens  ook geen werk geven.  Dan zijn wij strafbaar (inmiddels ook een wet). Dat weerhoudt ons er ondertussen niet van hem voor niets of bijna niets onze reclamefolders of kranten voor anderhalve euro per uur rond te laten brengen onder de naam van een Nederlander die daar ook nog aan verdient, of hem andere klotenklusjes zoals werken in de kassen of de landbouw en tuinbouw te laten uitvoeren die onze ellendige bijstanduitkeringstrekkers maar niet willen uitvoeren.

De volgende stap. Is iemand door de rechter gesommeerd te vertrekken op grond van deze idiote, maar vooral onmenselijke wetten, dan wordt hij het asielzoekerscentrum uitgezet, en nemen we hem al zijn rechten af, voor zo ver hij ze nog had.  Dan wordt hij in de barbecue op Schiphol of in verwijdercentrum Ter Apel opgesloten in afwachting van zijn uitzetting. Is hij dan murw en geeft hij moegestreden en ten einde raad zijn verzet tegen deze onmenselijke behandeling op, dan heet het dat hij vrijwillig vertrekt.  Zo niet, dan wordt hij door onze glorierijke marechaussee vaak met vijf man tegelijk voor dag en dauw zonder waarschuwing van tevoren van zijn bed gelicht en eventueel geboeid,  geblinddoekt en al uit ons land verwijderd, of hij wordt gewoon op straat geschopt met de opdracht ons land te verlaten.

Vanaf dat moment is hij “met onbekende bestemming vertrokken” en weten wij opeens echt niet meer waar hij zich bevindt. Al staan we bovenop hem, dan nòg weten we niet meer waar hij is, want we zijn in een keer stekeblind geworden! We weten ook niet meer hoe het met hem gaat en kunnen hem wanneer hij dat nodig zou hebben ook niet meer helpen. Hij is immers met onbekende bestemming vertrokken en dat willen we graag zo houden ook. Hij bestaat gewoon niet meer als mens in Nederland. In de pikorde staat hij nog lager dan de dieren. En of hij nu  man, vrouw of een heel gezin is dondert daarbij niet. We halen opgelucht adem, want ons  probleem is opgelost.

Zelfs dat is nog niet genoeg. We stellen het vervolgens strafbaar om mensen onderdak te verschaffen of op een andere manier te helpen van wie het  asielverzoek is afgewezen en die zijn uitgewezen. Jij en ik  en ieder ander zijn dan strafbaar. Zoals gezegd, een illegaal help je niet, nee, die stimuleer je zijn verantwoording te nemen.

Hou je het nog vol? Dan gaan we  verder.

Die illegaal wordt ook strafbaar. Hij pleegt een misdrijf puur en alleen door “illegaal” in ons land te verblijven.  En niet zomaar een misdrijf, nee een kolossaal misdrijf. We zullen hem pakken!  Hij mag hier niet meer zijn, hij mag hier niet meer eten, drinken, poepen of plassen, krijgt geen of als het echt niet anders kan vierderangs gezondheidszorg (hij is toch niet meer in ons land?), geen onderdak meer, hij mag hier gewoon niet meer bestaan, niets meer.  Haalt hij het in zijn harsens er toch nog te zijn, dan komt  hij tijdelijk te gast bij  de vreemdelingenpolitie die hem, na hem nogmaals fijntjes op zijn status te wijzen nog een keertje stimuleert zijn verantwoording te nemen zoals onze vreemdelingenpolitie dat op onvolprezen wijze pleegt te doen. Helpt dat alles niet, dan zijn wij opeens blind en doof tegelijk.

Let wel, hij is niet onbeleefd geweest (of soms misschien toch wel), heeft geen diefstal gepleegd (nog steeds niet, hoe krijgt hij dat klaar?) en ook geen moord gepleegd. Nee, erger, hij is illegaal! Foei, schande,  des duivels! Dáár moeten we streng tegen optreden! We zullen hem wel even leren zijn verantwoordelijkheid te nemen, want wie niet wil luisteren, die moet maar voelen. Dat soort onverantwoorde individuen concentreren we in een kamp met sober regiem! En nog steeds niemand die zich het lot aantrekt van deze mensen, en zegt: “zo kunnen en mogen we met NIEMAND omgaan, nu niet en nooit niet”!

Wat is er met ons aan de hand? Het merendeel van ons land staat achter wat hier in ons aller naam gebeurt, en slaapt er geen seconde minder om. Met zijn allen weten we het niet en zullen het later ook niet geweten hebben.

Steekt dit laatste zinnetje? Goed zo!

Peter Schütt

P.s. Ik overweeg een vervolgartikel te schrijven met de titel “Ons land kweekt de terroristen die het verdient”.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)