Jan 112011
 

Onlangs twitterde Maxime Verhagen blij te zijn dat de regering besloten heeft de Afghanen te blijven helpen om straks zelf voor veiligheid in hun land te kunnen zorgen. Vanmorgen schreef voormalig VVD-kamerlid Theo van den Doel in de Volkskrant dat Nederland het aan zijn stand verplicht is om het karwei in Afghanistan af te maken. Slechts twee van de vele mooi klinkende leugens om onze sympathie te winnen voor weer een zinloze actie. Alsof wij niet allang de waarheid kennen, die luidt dat bepaalde politieke stromingen in Nederland graag als schoothondje achter de leugen van de VS over Afghanistan aanhollen en daar de levens van jonge Nederlanders voor over hebben. Want men hoeft geen vooruitziende blik te hebben om te voorspellen dat een nieuwe actie zoals nu voorgesteld ook weer opnieuw levens zal kosten. Alsof wij niet allang weten dat geen vrijheidslievende, maar economische redenen het feitelijk motief vormen voor deze dwaze acties in een ver land, dat daar niet om vraagt. Alsof we niet al lang weten dat we ongeveer de helft van die Afghanen zullen opleiden tot toekomstige Talibanvechter, want dat is het percentage dat na de opleiding met geweer en al overloopt. Dus in het meest gunstige geval zorgen we ervoor dat twee groepen Afghanen beter uitgerust tegen elkaar gaan vechten. Alsof we niet al lang weten dat je mensen niet met geweld kunt dwingen om democraat te worden. Allemaal lelijke waarheden, die een intelligent politicus als Maxime Verhagen ongetwijfeld ook zal kennen, maar die hij er liever niet bij vertelt, omdat zoiets niet verkoopt. En daar gaat het om. Als hij de waarheid vertelde, zou geen enkele Nederlander, dit keer inclusief  politici, bereid zijn politiemensen en soldaten naar Afghanistan te sturen.

Een andere vervelende waarheid luidt dat ieder land zijn eigen geschiedenis moet maken, hoe gruwelijk die soms ook kan zijn. Kijk naar onze eigen Westerse geschiedenis en roep in herinnering hoe de import-Amerikanen het oorspronkelijke Indiaanse volk nagenoeg volledig hebben uitgeroeid. Kijk naar de Kerkelijke Inquisitie, die heksen en afvalligen op de meest gruwelijke wijzen heeft gemarteld en vermoord, in vergelijking waarmee de sharia een instrument van naastenliefde is. En kijk naar onze meer recente geschiedenis, waarin 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarin 7,5 miljoen Duitsers zijn omgekomen, waarvan een kleine 2 miljoen burgers door doelgerichte en nietsontziende bombardementen van de geallieerden. Dit is hetzelfde Westen dat zich nu het morele recht toekent om een land als Afghanistan voor te schrijven hoe het zijn eigen geschiedenis ondergeschikt moet maken aan het model van onze democratie.

Groenlinks en D66, werk niet mee aan deze doorzichtige volksverlakkerij, voorkom nieuwe en vooral zinloze Nederlandse slachtoffers en accepteer dat Afghanistan zijn eigen geschiedenis maakt. Dat daar gebeurtenissen deel van uit zullen maken, die wij op grond van de huidige Westerse maatstaven afkeuren is onvermijdelijk en valt niet met de vraag naar doel en middelen oproepend geweld van onze kant te voorkomen. Dat heeft het verleden genoegzaam aangetoond. Maar denk daarbij dat het land heel veel verkeerd moet doen om aan de gruwelijkheden van onze eigen geschiedenis te kunnen tippen.

  4 Responses to “Hoe schoon klinkt de leugen, hoe lelijk is de waarheid”

 1. Wist je dat de meeste afghanen een zeer vriendelijk volk zijn? Al sind de jaren 70 in oorlog maar nog steeds open mensen. Wist je dat de meeste taliban aanhangers geboren zijn in vluchtelingenkampen in Pakistan? Wist je dat de enige vorm van opleiding de madrassa’s (koranscholen)in de vluchtelingenkampen is? De aspirant taliban leden worden klaargestoomd in deze kampen en het zijn jonge mannen die helemaal geen emotionele binding hebben met Afghanistan en daardoor ook zo makkelijk kunnen moorden.

  De enige manier op vrede in Afghanistan is in overleg met de stamhoofden.
  http://www.youtube.com/watch?v=A_rF522TPvs

 2. Ook ik ben van mening dat de geplande missie naar Afghanistan geen goede zaak is, maar om heel andere redenen dan jij. Naar mijn inschatting zal de missie, ongeacht wat de motivatie is, niet het gewenste resultaat opleveren, namelijk een beter functionerend politieapparaat en daarmee een betere rechtsorde. Ik heb begrepen dat de meeste ‘rekruten’ analfabeet zijn, op zoek naar inkomsten, voor een deel corrupt en bereid bij de Taliban in dienst te treden als dat aantrekkelijker is. Dat schiet dus niet op.
  De reden dat ik op je stuk reageer is echter je argumentatie. Je baseert je op een soort normatief relativisme waarbij we moeten accepteren dat elk land maar zijn geschiedenis moet maken, als een natuurwet, of een historische noodzakelijkheid. Maar wat is een land, behalve een kunstmatige constructie, ontstaan uit politieke geschiedenis, waarbij altijd invloeden van buiten een rol gespeeld hebben? Hoezo recht op een eigen geschiedenis? Een paar eeuwen voor Christus zaten de Grieken al in Afghanistan, en ook de eeuwen daarna gaat het om een opeenvolging van externe en interne invloeden, van landen, heersers, volkeren. Wat is een land dan eigenlijk? en gaat het dan om landen? Natuurlijk niet, het gaat altijd om mensen, en mensenrechten. De vermeende heksen in de tijd van de Inquisitie hadden niet de tijd eeuwen te wachten totdat hun land ook zover zou zijn dat ze niet meer werden gemarteld. Net zo min als de bevolking van Noord-Korea, Myanmar, politieke gevangenen in dictaturen, of voor mijn part in Guantanamo Bay. Voor alle onderdrukten in de wereld zou het betekenen: zou het maar uit, je mag je eigen geschiedenis maken.
  Persoonlijk heb ik geen morele superioriteit nodig om te bedenken of ik me wel of niet bezig zou moeten houden met de wereld, de mensen om me heen. Ook kan ik goed zonder zelfhaat jegens het Boze Westen, de tegenhanger van de As van het Kwaad, om mijn politieke handelen te bepalen.
  De wens om de wereld iets beter te maken kan genoeg zijn om te handelen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de mensen die je zou willen steunen dat ook willen. Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. In het geval van de besproken missie naar Afghanistan is dat nog maar de vraag. Ja, de regering wil wel, wil graag, en ja, de regering is wel gekozen door het volk, maar ja, is dat voldoende? Ik vind dat lastige vragen, vooral in een land met veel corruptie. Moeilijk om er achter te komen wat de mensen echt willen. Daarnaast speelt de vraag of je het gewenste resultaat kunt bereiken. Dat laatste lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dat is voor mij de reden om nee te zeggen tegen de missie naar Afghanistan. En blijf ik de Afghanen een betere toekomst toewensen, en ondersteuning die ze echt verder helpt.

 3. Ik reken er op dat de GroenLinks fractie zich niet laat meeslepen in deze militaire aktie!
  Vriendelijke groet uit Amsterdam-ZuidOost

 4. Simon,

  Dat jij het om heel andere redenen geen goede zaak vindt, zie ik niet zo. Ik noem de reden van het overlopen namelijk ook. Maar inderdaad, mijn stuk kan opgevat worden als een pleidooi voor relativisme in de zin van ‘iedereen zoekt het maar zelf uit’. Dat is niet mijn bedoeling, dus dank voor je aanvulling. Waar ik voor wil waarschuwen is het tegenovergestelde, het etnocentrisme, het zonder er bij na te denken er van uitgaan dat onze eigen cultuur het beste is voor iedereen. En mensenrechten ja, maar welke mensenrechten? Het recht om gewetenloos miljarden en miljarden te vergaren, wetende dat elders op de wereld mensen letterlijk sterven van de honger? Dat kan op basis van onze mensenrechten. Zijn die werkelijk zo veel beter dan de rechten van de clan die ze in het Oosten hanteren? Ik ben het dan ook helemaal met je eens dat de voorwaarde voor steun aan een ander volk primair gelegen is in de vraag of dat volk deze steun ook vraagt. Het startpunt van de inval in Afghanistan is niet een hulpvraag geweest, maar een poging om het Talibanregime ten val te brengen, vanwege de vermeende steun aan Osama Bin Laden. Zolang de vraag om hulp niet duidelijk is, zie ik de inmenging van het Westen als weer een vreemde mogendheid die Afghanistan binnenvalt om er te heersen. En zolang dat de feitelijke motivatie van het Westen is, pleit ik er voor om de Afghanen hun eigen geschiedenis te laten, niet uit cultuurrelativisme, maar vanuit de wens om oprechte hulp te bieden, wanneer die gevraagd wordt. En voor alle duidelijkheid, ik zou nooit onder een Talibanregime willen leven, maar het vrije leven hier in het Westen impliceert ook kritisch in de spiegel durven kijken.

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)