Feb 112010
 

Enige tijd geleden heb ik op deze plek uiting gegeven aan mijn verbijstering dat de Amerikaanse topman Blankfein van de bank Goldman Sachs zo maar weg kon komen met de uitspraak dat de banken eigenlijk het werk van God doen en dat we blij moesten zijn met het weer opnieuw stijgen van de bonussen, omdat dit aantoonde dat de economie zich aan het herstellen was. Het is dat ik niet geloof, maar als rechtgeaard christen zou ik de man vol woede beschuldigd hebben van blasfemie. Hoe kan iemand zichzelf zo ten koste van anderen verrijken en het dan in zijn hoofd halen zijn schandalige praktijken met het werk van God te vergelijken? Niettemin is meneer Blankfein ook na zijn uitspraak nog steeds topman van genoemde bank.

Inmiddels beschikt Nederland over een goede pendant van Blankfein in de persoon van Rijkman Groenink. Deze gewezen topman van ABN-AMRO presteerde het om voor de parlementaire commissie De Wit te zeggen dat hij bij zijn vertrek in 2007 de bonus van 24 miljoen met “….een zekere mate van woestheid ….” heeft geaccepteerd. Heeft meneer Rijkman zich afgevraagd hoe de klanten van ABN-AMRO, die deze bonus hebben gefinancierd, zich bij een dergelijke uitspraak voelen? En vervolgens moest de Nederlandse staat ruim 30 miljard van onze belastingcenten investeren om te voorkomen dat de bank omviel. Voor een gezin met twee kinderen komt dat gemiddeld neer op een rekening van € 7.500,-, te betalen uit een verhoging van de belastingen dan wel uit een afname van de diensten (zorg, onderwijs, verkeer, om er maar een paar te noemen). Wij hebben in Nederland een betere vergelijking met God voor dergelijk gedrag, te weten: ‘van God los’. Aansluitend bij Thomas von der Dunk in de Volkskrant stel ik voor de witte krijtstrepen in de pakken van deze heren een stuk breder te maken, dan dragen ze echt het pak dat bij hen hoort. Hoe kan het dat dit soort mensen hiermee wegkomt, terwijl elders medewerkers van een bedrijf worden ontslagen, omdat ze hun mobieltje op kosten van de baas opladen? Is er nu echt geen mogelijkheid om deze schreeuwende onrechtvaardigheid teniet te doen?

Frans Schütt

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)