Feb 082014
 
Mijn broek zakt af

Op de opiniepagina’s van de Volkskrant woedt een heftige feminismediscussie. Het standpunt dat sommige vrouwen daarbij innemen irriteert me mateloos. De kroon spant wel Eva Jacobs, die tekeer gaat tegen wat zij ‘deeltijdfeminisme’ noemt. Haar uitgangspunt voor vrouwenemancipatie is de economische zelfstandigheid van de vrouw. En aangezien we dat punt nog niet gerealiseerd hebben, is de emancipatie van de vrouw nog niet klaar. Hoe wil zij deze economische zelfstandigheid realiseren? Op de eerste plaats moeten lees meer…

Dec 022013
 
Het schuldgevoel van Dries van Agt

In 1977 keert Dries van Agt als verantwoordelijke minister zich op uiterst gewelddadige wijze tegen vertegenwoordigers van een verdreven volk, de Molukkers. Het resultaat: 8 doden, doorzeefd met kogels. In 2013, treedt hij op als fervent voorvechter van een eveneens verdreven volk, de Palestijnen. Probeert hij daarmee een foute keuze te herstellen?

Jan 302013
 
Flirten en seksisme in Duitsland

In de Duitse media is een waar seksisme-debat ontstaan, als gevolg van een artikel in het weekblad Stern, waarin de journaliste verhaalt, hoe liberaal kopstuk Brüderle haar ’s avonds laat aan een hotelbar mededeelt dat zij een dirndl-jurk kan vullen. Waar gaat een flirt over in ongepast gedrag en wanneer verwordt dit tot seksisme? Enige zorgvuldigheid is hier op zijn plaats.

Jan 222013
 
Hoe blind mag je zijn als opinieschrijver?

Klopt het dat alleen een tweestaten oplossing in het Midden Oosten tot vrede leidt? Zal iedere andere oplossing het conflict tussen Israel en de Palestijnen alleen maar in stand houden? Moet minister Timmermans de schending van de mensenrechten in Israel hoog op zijn agenda zetten en daarmee een regime (Palestijns) in het zadel helpen dat tot veel ergere schendingen van mensenrechten en democratie in staat is?

Nov 192012
 
Timmermans laat zich niet opsluiten in het Midden-Oosten conflict

De strijd tussen Israel en de Palestijnen is voor de zoveelste keer uit de hand gelopen, waarbij de partijen over elkaar buitelen in het aanwijzen van de schuldige. Voor de een vormt het voortdurend afvuren van raketten op het zuiden van Israel door militanten uit de Gazastrook de directe aanleiding, voor de ander is het de Israelische liquidatie van een stuk vuil, zoals het Hamas kopstuk Jaabari bij Pauw en Witteman werd genoemd. Feit is lees meer…

Okt 222012
 
Euro-commissaris draait de wereld om

De Duitse EU-commissaris voor energie Günther Oettinger vindt dat Duitsland moet stoppen met het plaatsen van zonnepanelen, omdat kolen- en gasgestookte centrales onrendabel dreigen te worden. Maar meneer Oettinger, het opheffen van vervuilende energiecentrales was toch juist het beoogde doel van het groene energiebeleid?…………

Okt 052012
 
De doodsstrijd van een partij

Het volgen van de ontwikkelingen bij GroenLinks lijkt verdacht veel op het kijken naar een natuurprogramma op tv, waar een onverstandige gazelle beslopen wordt door het roofdier. Men ziet als toeschouwer het gevaar al lang van te voren aankomen, maar kan het arme beest niet waarschuwen, omdat men naar een beeldscherm zit te kijken. En het is onmogelijk om de blik af te wenden, wanneer de ranke gazelle op gruwelijke wijze wordt verscheurd.

Okt 052012
 
Geld is goed

Het kleine maar daarom niet minder waardevolle boekje Geld en goed van Hanno Wupper, door ondergetekende in het Nederlands vertaald, toont ons welke invloed geld heeft op onze samenleving. De titel Geld en goed verandert in de tekst al snel in geld = goed, een moraal met een verwoestende uitwerking op de grondbeginselen van onze samenleving. Leven we echt in vrijheid, gelijkheid en broederschap met elkaar, of gelden deze begrippen meer voor mensen die er voor lees meer…

Okt 022012
 
Rijksgeldstaat

Tegen wateroverlast kan men op vier manieren iets doen. Ten eerste kan men onmiddellijk polders evacueren of zandzakken op dijken leggen of dijken juist doorsteken om het water stroomopwaarts ruimte te geven. Eigenlijk is het dan al te laat. Uit zulke ervaringen kan men leren en, ten tweede, op korte termijn voorzorgsmaatregelen treffen: dijken, dammen en sluizen bouwen, sloten graven, polders bemalen en stormvloedkeringen in waterwegen plaatsen, in de hoop dat wat eenmaal gebeurd is nu niet meer kan lees meer…

Sep 272012
 
Leedroof

Een dagbladcolumnist die in zijn artikel precies dat doet, wat hij met zijn schrijven aan de schandpaal wil nagelen, dient vooraf beter in de spiegel te kijken en in ieder geval de loop van de geschiedenis juist weer te geven. Anton van Hooff zegt in de Gelderlander last te hebben van leedroof, omdat zijn eigen ‘klassieke’ woord holokaustos door de Joden wordt misbruikt om onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël af te dwingen. Een staat lees meer…