Frank Hemmes

Aug 282010
 

Beste Peter,

Ondanks dat ik de PVV niet graag zie regeren, ben ik het met je eens dat het ondertekenen van initiatieven tegen regeringsdeelname van de PVV op z’n minst mosterd na de maaltijd is. Bovendien heb ik tijdens de verkiezingen niet op Wilders gestemd, en dat blijft vooralsnog de enige legitieme manier om invloed uit te oefenen op het formatieproces. Mochten de VVD en CDA besluiten met Wilders in zee te gaan, dan denk ik ook niet dat een kettingbrief iets zal helpen.

Maar dan inhoudelijk. Waar je in je betoog wat mij betreft aan voorbij gaat, is de manier waarop Wilders de moslims aanvalt. In plaats van de Nederlandse democratie te beschermen (defensief) gaat hij vol in de aanval tegen eenieder die zich moslim noemt, ongeacht of deze persoon al dan niet ‘antidemocratisch’ is. Wilders zondigt, wat mij betreft, hiermee op twee manieren tegen een democratische rechtstaat.

Allereerst past hij het idee van ‘guilty by association’ onverkort toe op iedereen die moslim is. Dit maakt ook alle moslims die al jaren vreedzaam in Nederland leven in één klap ‘fout’. Schrijnender nog is dat bijv. soefi’s die aanslagen van sunni’s in Afghanistan ontvluchten door Wilders op één hoop worden gegooid met de mensen die probeerden hen op te blazen.
Maar wat nog erger is, is hoe Wilders eenzijdig meent te kunnen bepalen dat de islam geen religie is. Zoals je zelf schrijft is er een scheiding tussen kerk en staat. Deze werkt echter twee kanten uit. De kerk bemoeit zich niet met de politiek, maar de overheid houdt zich op haar beurt verre van oordelen over religie. Zodra de staat opeens meent te moeten bepalen welke levensbeschouwing ‘goed’ of ‘fout’ is en op grond daarvan de rechten van bepaalde bevolkingsgroepen gaat opheffen, is er wat mij betreft direct sprake van een inbreuk op de rechtstaat.

Vervolgens bespeur ik in je epistel erg veel onvrede met bepaalde problemen, zoals de zorgkosten, ouderenzorg, de EU en defensie. De oplossingen hierover zullen altijd politiek gekleurd zijn en dus open voor debat. Toch denk ik dat Wilders hier niet zozeer de voorstander is van een ‘open en eerlijke discussie’. Wilders heeft de neiging om zowel problemen als oplossingen enorm te simplificeren. Als andere politici proberen zijn stellingen met feiten te ontkrachten, bedient hij zich van een denigrerende houding tegenover ‘cijfertjes’ om hier niet op in te hoeven gaan.

Een goed voorbeeld is de ouderenzorg. Zonder meer vasthouden aan een pensioenleeftijd van 65 heeft consequenties die Wilders niet vermeldt, namelijk dat de huidige werkenden relatief meer moeten gaan betalen om het systeem in stand te kunnen houden. Er zijn immers steeds meer ouderen, die steeds langer leven, op steeds minder werkenden. Dit betekent ofwel een verlaging van de AOW-uitkering, een verhoging van de AOW-premies, een verhoging van de pensioenleeftijd, of een andere creatieve oplossing waar misschien nog niemand mee gekomen is. Maar uiteindeiljk zal het uit de lengte of de breedte moeten. Eenzelfde argument is op te zetten voor de EU. Balkenende en Verhagen hebben ons niet de EU in geholpen, we hebben deze in de jaren ‘50 zelf mede helpen oprichten. Overigens zou uit de EU treden voor vele miljarden economische schade betekenen, iets waar de PVV ook niet mee te koop loopt.

De kern van mijn betoog is dat uiteindelijk geen enkele partij alle burgers tevreden kan houden en dat er anderzijds bij elke partij ook wel iets voor elke burger te vinden is. Zo hebben we allemaal een verschillende mening over de AOW, de EU of de JSF. Dat is ook prima, en ik vind het ook geen probleem dat Wilders daar een eigen politieke mening over heeft, het is alleen niet de mijne. Wat ik hem wel kwalijk neem is dat hij problemen te makkelijk, eenzijdig en bijzonder selectief belicht. Ook dat hij het politieke discours ontwricht door bijvoorbeeld alles wat ‘linkse’ partijen zeggen per definitie als onzin af te doen, zonder het op inhoudelijke merites te beoordelen. Maar voornamelijk door zijn voornemen om, als hij de macht zou hebben, de overheid te gebruiken als instrument om individuele burgers hun recht op een eigen religie, levensbeschouwing of filosofie te ontnemen. Dat laatste maakt hem naar mijn idee gevaarlijker dan enige andere partij in ons huidige stelsel.

Met vriendelijke groet,

Frank