Make Appointment

If you like us, come to our shop and run a complete performance test.

Contact Us

We Are Here to Provide You Awesome Products Always

original SKF BB1B 362009 A/HA1 bearing professional manufacture in Japan

We Are Here to Provide You Awesome Products Always

Cylindrical roller bearings, single row - NU 19/600 ECMA/H

In addition to the information provided on this page, consider what is provided under Single row cylindrical roller bearings. For information on selecting the appropriate bearing for a given application, and interpreting the data on this page, refer to Bearing selection process. For general information on rolling bearings, refer to

Tapered roller bearings, single row - BT1-8003/HA1 - SKF.c

d, 479.425, mm. D, 717.55, mm. T, 136.525, mm. d1, ≈, 596, mm. B, 130.175, mm. C, 109.537, mm. r1,2, min. 6.4, mm. r3,4, min. 6.4, mm. a, 127, mm. Abutment dimensions. da, max. 542, mm. db, min. 512, mm. Da, min. 640, mm. Da, max. 685, mm. Db, min. 679, mm. Ca, min. 18, mm. Cb, min. 26.5, mm. ra, max. 6, mm.

3D models SKF : Deep groove ball bearings, single r

280. 980. 619/1600 MB. 1600. 2060. 200. 1860. 6950. 69.5. 300. 260. 1650. 618/1700 MB. 1700. 2060. 160. 1270. 4900. 48. 300. 240. 1070. 619/1700 MB. 1700. 2180. 212. 1780. 6950. 67. 280. 220. 1930. BB1B 362009 A/HA1. 1800. 2000. 100. 715. 2850. 28. 280. 240. 325. BB1B 363270. 2000. 2200. 75. 936. 4500. 41.5.

Ổ bi đỡ (bạc đạn tròn) - SKF Nguyên Xươ

Được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải hướng kính và tải dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra, vòng bi thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng

Bearings.uk.com Site Map - Nationwide Bearing Co L

NWB Info About Us Our Services Bearing Information Bearing Tools Vernier Calipers Bearing Tolerances Bearing Materials Bearing Manufacturers FAFNIR Bearings FAG Bearings IKO Bearings IKO Spherical Plain Bearings IKO GE4E Bearing INA Bearings INA ZARN3062-TV Bearing INA Needle Roller

Rodamientos Rigidos de Una Hilera de Bolas SKF - Scri

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas Tolerancias .com/ar/products/bearings-units-housings/ball-bearings/.37 Designación * rodamiento SKF Explorer MA 609/1320 MB 618/1400 MA 619/1400 MB 618/1500 TN 619/1500 MB 618/1600 MB 619/1600 MB 618/1700 MB 619/1700 MB BB1B 362009 A/HA1 BB1B